PRIMUL FLUX DE ŞTIRI TRIMISE DE CITITORI

COMUNICAT DECUPAT

PARCUL IZVOR, BUCUREȘTI: Concesionarea de către compania WUNDERPARK SRL din Cluj pentru „o multitudine de activități de exprimare artistică, food & beverages”?!


INSIDER: „O nouă amenințare pentru Parcul Izvor: încă “nevindecat” după Nostalgia, riscă să fie CONCESIONAT . Primăria Municipiului București, prin primarul general și consilierii generali, trebuie să își asume rolul instituțional de protectori ai interesului public și să se opună ferm propunerii de concesionare a Parcului Izvor. Conform informațiilor publicate de platforma Hotnews, o companie privată dorește să concesioneze întregul parc pentru „o multitudine de activități de exprimare artistică, ce se vor combina cu elemente de food & beverages, shops sau hub de dezvoltare a ONG–urilor”.

În opinia noastră, Grupul de Inițiativă Civică Parcul Izvor, această propunere este absolut inacceptabilă și solicităm ferm ca reprezentanții Primăriei București să respingă această idee. În mod ironic, unul dintre argumentele folosite de compania care dorește concesionarea Parcului Izvor este tocmai abandonul total al autorităților publice și lipsa de interes cu privire la protejarea și îmbunătățirea spațiului verde din parc. Spunem ironic pentru că exact instituția care are datoria de a îngriji parcul oferă argumentele pentru concesionarea lui.

Bucureștenii au dreptul la aer curat, au dreptul la spații verzi și la un mediu sănătos. Actuala conducere a Primăriei Generale s-a arătat, până acum, depășită de sarcina de a crește calitatea spațiilor verzi din București ori de a crește suprafețele de spațiu verde din oraș. Bugetul mic nu mai poate fi o scuză pentru abandonul parcurilor din București, la doi ani de la preluarea mandatului. Mai mult, lipsa fondurilor publice nu poate, sub nicio formă, să fie pretext pentru concesionarea parcurilor din București. Obiectivul primarului general de a suplimenta bugetul capitalei trebuie să cunoască niște limite. Știm că își dorește suplimentarea veniturilor capitalei, dar asta nu se poate face prin negocierea parcurilor publice și, deci, implicit, prin negocierea sănătății cetățenilor.

Spațiul verde și caracterul public al parcurilor din Municipiul București sunt, în opinia noastră, valori fundamentale pe care nicio autoritate publică locală nu le poate contesta. Cu toate acestea, după eșecul uriaș de a proteja parcul Izvor, în cazul festivalului Nostalgia, care a condus la restricționarea accesului cetățenilor la un parc public pentru mai bine de trei săptămâni și la deteriorarea spațiului verde, a iluminatului din parc, aleilor și altor elemente din parc, ne vedem nevoiți să amintim autorității publice de aceste imperative ale traiului în spațiile urbane. Dincolo de aceste grave daune aduse parcului, propunerea de a transforma un spațiu verde într-un spațiu care acordă prioritate consumului va conduce la antropizarea accentuată a spațiului verde. Montarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectelor descrise în propunerea de concesionare contravine chiar ideii de spațiu verde, existând deci riscul ca parcul să devină secundar. Or, în opinia noastră, spațiul verde trebuie să fie prioritar și orice intervenție să fie făcută cu respectarea acestei priorități.

Grupul de Inițiativă Civică Parcul Izvor s-a născut din dorința de a proteja parcul de decizii abuzive și nocive și de a promova, la nivelul autorităților publice locale din București, investițiile în buna gospodărire a acestui parc. Propunerea de concesionare care a ajuns în spațiul public ne obligă să apărăm chiar existența parcului.

Reiterăm deci solicitarea ca Primăria Municipiului București să nu lase loc de interpretări – Parcul Izvor (și, altfel, orice parc) trebuie să rămână un parc în administrarea Primăriei Municipiului București, trebuie să rămână accesibil cetățenilor, gratuit, tot timpul anului, în integralitatea sa. Concesionarea unui parc public ar fi, în opinia noastră, falimentul moral al celei mai mari primării din România.

Facem un apel public către comunitatea din București – cetățeni, grupuri de inițiativă civică, organizații non-guvernamentale, orice persoană preocupată de calitatea vieții și de protejarea spațiilor verzi să se alăture demersului de protejare a Parcului Izvor. Posibila concesionare a acestui parc ar putea crea un precedent periculos pentru toate spațiile verzi din capitală.” SURSA

ARHIVĂ: PARCUL CIȘMIGIU: La împlinirea a 168 de ani, în loc de tort, primarul Nicuşor Dan i-a făcut coliva!


STB, INCOGNITO: Ce este un controlor de bilete fără vesta albastră? Supracontrolor!


INSIDER: „Societatea de Transport București STB SA eficientizează activitatea de control a titlurilor de călătorie. În conformitate cu obligațiile contractuale prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători semnat cu TPBI, STB SA a înființat Biroul de Supracontrol pentru eficientizarea activității de verificare a titlurilor de călătorie în mijloacele de transport public. În acest sens, în luna iunie 2022, STB SA a demarat un prim proiect în cadrul activității de supracontrol, repartizând în traseu echipe de controlori care nu poartă vestele albastre cu însemnele CONTROL – STB SA, așa cum era obișnuit până acum publicul călător.

Scopul acestei acțiuni este de a determina toți călătorii să circule cu titlu de călătorie valabil și de a elimina situațiile în care aceștia achitau călătoria doar la vederea vestelor de control.

Pentru a nu exista suspiciuni cu privire la calitatea de controlor legitimații călătorie, echipele de supracontrol, dețin următoarele documente, obligatoriu a fi prezentate călătorilor:
👉🏻 Legitimația de control, ce conține poza și datele de identificare ale angajatului STB SA (nume, prenume și numărul de serviciu), iar pe verso delegația de control, care reprezintă împuternicirea angajatului STB SA de a efectua verificarea titlurilor de călătorie;
👉🏻 Cardul de operator cu aplicație de control activă (denumit card de identitate), ce conține, de asemenea, poza și datele de identificare ale angajatului STB SA (nume, prenume și numărul de serviciu), prin intermediul căruia controlorii legitimații călătorie se autentifică și trec validatoarele în stare de control. Acest card nu poate fi clonat și se află în posesia angajaților doar în timpul programului de lucru;
👉🏻 Echipamentul de control pe care este instalată aplicația de verificare a cardurilor de călătorie.

Precizăm faptul că, fără cardul de identitate, controlorii legitimații călătorie NU pot efectua controlul. Fară echipament de control și fără card de identitate, NU se pot emite carduri de suprataxă. Mecanismele de verificare și autentificare a angajaților în procesul de verificare a titulurilor de călătorie sunt corelate, tocmai pentru a elimina posibilitatea ca alte persoane să poată efectua controlul.

Prin urmare, nu vesta albastră definește un controlor de legitimații călătorie, ci documentele și echipamentele mai sus menționate.
Echipele de controlori legitimații călătorie sunt instruite ca la momentul controlului să prezinte legitimația de control, cardul de operator și echipamentul de control.” SURSA


FORDAQ: „Ce facem pentru combaterea tăierilor ilegale ? Urmărim mangalul în SUMAL, în benzinării?”


INSIDER: „Vă trimit atașat un comunicat de presă din partea Comunității Forestierilor din România – FORDAQ organizație care atrage atenția asupra evoluției implementării sistemului SUMAL 2.0 – în fapt involuției implementării. SUMAL 2.0 este principala măsură asumată de România pentru combaterea tăierilor ilegale. În fapt sistemul este nefuncțional, cu doar 2 zile înainte de termenul în care ar trebui operaționalizat, prin intrarea în vigoare a HG-497-2020!

COMUNICAT DE PRESĂ: FORDAQ: „Ne aflăm la a 7-a programare a termenului de operaționalizare pentru SUMAL 2.0, sectorul forestier din România trăiește sub amenințarea blocajului

Este o situație exasperantă! Operaționalizarea improvizată a sistemului SUMAL 2.0 este permanent amânată începând cu luna decembrie 2016! Practic din 2016 sectorul forestier din România trăiește sub amenințarea blocajului – aplicațiile nefiind funcționale – ne aflăm la a 7-a prorogare a termenului de operaționalizare! Parcă este prea mult, chiar și pentru România!

Comunitatea Forestierilor – FORDAQ atrage atenția că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a început o operaționalizare improvizată a sistemului SUMAL 2.0 – sub presiunea intrării în vigoare a HG-497-2020, care reglementează operaționalizarea sistemului de la 1 noiembrie 2020. Reamintim că întreaga ramură economică a economiei forestiere – cu efecte și asupra altor sectoare conexe, inclusiv în zona de aprovizionare a populației cu lemn de foc – a fost în pericol de a se bloca la 30 decembrie 2019 și respectiv la 30 iunie 2020 printr-o operaționalizare nefuncțională a sistemului SUMAL 2.0, de fiecare dată rezolvarea situației fiind amânată.

Astfel, opinia publică, dar și Comisia Europeană au cerut în repetate rânduri găsirea unor soluții de combatere a tăierilor ilegale. Care este situația astăzi, cu doar 2 zile înainte de abrogarea HG-470-2014 care implică dispariția sistemului SUMAL 1.0 și folosirea unui SUMAL 2.0 nefuncțional, prin intrarea în vigoare a HG-497-2020? Testarea publică a aplicațiilor SUMAL 2.0 a început abia în 15 octombrie, deși de la 30 iunie, de când a survenit ultima prorogare, a fost destul timp, iar domnul ministru Costel Alexe a anunțat public încă din 28 aprilie începerea testării aplicațiilor SUMAL! Feed-back-ul comunității forestierilor după scurta și improvizata perioadă de testare a SUMAL este clar: aplicațiile nu sunt funcționale, pregătirea implementării este practic incipientă!

În acest moment există zeci de mii de profesioniști – în special transportatori, dar și din industria construcțiilor sau din rândul utilizatorilor de materiale lemnoase – care nu știu că au obligații în SUMAL. Despre suport pentru implementare și instruirea zecilor de mii de utilizatori SUMAL- nici vorbă! Un haos total!

SUMAL a devenit o victimă a permanentelor schimbări ale legislației silvice. Sistemul SUMAL este o aplicare a Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, prevăzute de Codul Silvic. Ulterior aprobării HG-497-2020 în luna iunie, definiția materialelor lemnoase a fost extinsă în luna septembrie a anului curent, prin Legea 197/2020 de modificare a Codului Silvic, cu obligativitatea urmăririi tuturor materialelor lemnoase în sistemului SUMAL, cu implicații extinse pentru industria lemnului, industria mobilei, industria construcțiilor, sectorul de retail non-alimentar și alți utilizatori de materiale lemnoase. Practic, fiecare șantier de construcții, fiecare retailer sau fiecare cumpărător a peste 20 mc de lemn de foc, fiecare atelier care prelucrează PAL din care rezultă rumeguș, fiecare reciclator de paleți din care rezultă tocătură de lemn, este asimilat unui depozit de materiale lemnoase, cu gestiune online în timp real, registru special de intrare ieșire, etc.

Avem nevoie să fie tratați ca depozite de materiale lemnoase? În plus cu o birocrație aferentă indusă, cu urmărirea GPS a transporturilor a tuturor acestor „materiale lemnoase”? Evident, este absurd ceea ce se întâmplă! Pe fond, SUMAL-ul , prin conexarea cu cele peste 100 de acte normative aplicabile doar că legislație silvică, a pierdut legătura cu obiectivele sale: să asigure un sistem simplu, robust și eficient de trasabilitate a provenienței legale a masei lemnoase la prima punere pe piață! Mai exact, de la pădure la primul beneficiar. Acesta este sensul legislației europene, regulamentul EUTR, invocat ca bază pentru legislația națională.

În fapt, SUMAL este pe deplin funcțional din 2008, dezvoltările din 2014 – Radarul Pădurilor și din 2016 – Inspectoratul Pădurilor au făcut din el un instrument performant. Dar un instrument puțin folosit pentru orientarea controlului pe zone și activități de risc privind tăierile ilegale, din lipsă de voință politică. În loc să eficientizeze controlul, statul român continuă să suprareglementeze, să facă o legislație inaplicabilă.

Comunitatea Forestierilor își reafirmă sprijinul pentru măsuri ferme de combatere a tăierilor ilegale de pădure, dar solicită măsuri eficiente și aplicabile, care sa nu inducă blocaje, birocrație și costuri administrative inutile.

În legătură cu sistemului SUMAL 2.0, pentru o operaționalizare și atingere a obiectivelor acestui sistem este nevoie de:

-parcurgerea unei perioade de testare publică, cu feed-back de la utilizatori;

-revizuirea softurilor și a HG-ului, pe baza feed-back-ul rezultat în urma testării;

-parcurgerea unor etape de creare a bazelor de date pentru operaționalizarea aplicațiilor, ținând cont de cantitatea uriașă de informative necesare pentru inițializarea aplicațiilor;

-instruirea utilizatorilor, asigurarea suportului pentru utilizare;

-configurarea SUMAL ca sistem de bază național pentru aplicarea Regulamentului European 995-2010, denumit generic EUTR, de asigurare a trasabilității la prima punere pe piață a masei lemnoase.

Solicităm Ministerului Mediului , Apelor și Pădurilor respectarea principiilor de transparență decizională în elaborarea politicilor publice, pentru a avea o legislație predictibilă, eficientă și aplicabilă. FORDAQ – Comunitatea Forestierilor din România”


LUMEA ÎNTR-UN TIMBRU: Nudurile lui Nicolae Grigorescu în pictura românească.


ROMFILATELIA: „După ce arta românească a fost dominată, mai multe secole, de arta bizantină și de religia creștină, nudul a pătruns în pictura românească și prin opera lui Nicolae Grigorescu.

Anul acesta, Romfilatelia introduce în circulație, astăzi, 15 februarie, emisiunea de mărci poștale intitulată Nuduri în pictura românească, în care sunt ilustrate cele mai apreciate opere de acest gen aparținând lui Nicolae Grigorescu.

Nicolae Grigorescu (1838-1907), socotit a fi marele maestru al penelului românesc, a ilustrat, în picturile sale, simbioza dintre realismul Școlii de la Barbizon, impresionism şi simbolism.

Nicolae Grigorescu a fost primul artist plastic care a devenit membru al Academiei Române.

„Rar sunt cei dintre pictorii noștri care să fi simțit adânc farmecul feminin, acea căldură ce emană din trupul și fața femeii, acel flux nervos ce străbate ființa ei tânără”, spunea George Oprescu.

În picturile ale căror imagini sunt reproduse pe timbre, se regăsesc modelele care-l atrăgeau cel mai mult pe Nicolae Grigorescu, respectiv cele delicate, încă neformate, zvelte și mlădioase, în care totul era numai promisiune și nimic ajuns la maturitate.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 2 lei este ilustrată imaginea tabloului Bacanta, cel mai reușit dintre toate nudurile pe care le-a pictat Nicoale Grigorescu. Este un tablou de dimensiune mijlocie și a fost pictat cu o pasiune și o căldură ce s-au transmis în întregime acestei compoziții plastice remarcabile.

Timbrul cu valoarea de 3 lei reproduce lucrarea După baie, în care personajul este văzut din spate, manieră picturală ce pune mai bine în valoare linia delicată a formelor – curbura gâtului și întreaga unduire a corpului.

Timbrul cu valoarea de 5 lei, care ilustrează pictura Intrând în baie și timbrul cu valoarea de 19 lei, care redă pictura Înainte de baie, păstrează armonia cromatică și etalarea cu finețe a formelor într-o poetică prezentare, care îmbină ambianța peisaj-lumină, plină de lirism și îndemn la visare.

Pe plicul „prima zi” este redată pictura Nud pe malul mării, ce conturează, pe fundalul mării și al cerului, silueta elegantă, nobilă a unei femei privind romantic într-o parte, pictura îmbinând tratarea realistă a nudului cu elemente impresioniste în interpretarea peisajului.

Pictat pe malul Mării Negre, în dreptul localității Viile, de lângă Constanța, tabloul a avut drept model personajul feminin cunoscut sub numele de Zettina Urechia.” DETALII


MICKEY 90 ANI: “Portret de Prieten” la Foto Union


INSIDER: „Mickey împlinește 90 de ani! Pe 16 și 17 noiembrie 2018, la ARCUB (str.Lipscani nr. 84-90), sunt așteptați toți cei care își doresc o amintire cu sărbătoritul, „PORTRET DE PRIETEN” – sesiune publică de fotografie. Vor primi cadou o fotografie de pus în ramă. Gratuit. Fără programare. Program: 16 noiembrie, 17:00 -21:00; 17 noiembrie, între orele 14:00 – 20:00.” DETALII


PROTEST: Greva foamei împotriva dezinteresului şi a relei voinţe ale funcţionarilor Statului Român!


Eugen Cincu Eugen Cincu Anton


MINING WATCH: „În România sunt planificate în prezent 13 proiecte de minerit cu cianuri”


Victor Ponta candidatul cianuriiCOMUNICAT: „12 septembrie 2014, Alba Iulia – Un banner cu mesajul ”Victor Ponta, candidatul cianurii” a fost afişat de activiştii care se opun proiectelor miniere pe bază de cianuri cu ocazia lansării candidaturii premierului la Alba. Bannerul de mari dimensiuni a fost afişat în imediata apropiere a reuniunii la care participă numeroşi membri de partid din toată ţara. Victor Ponta, primul ministru al României, se află la un complex turistic de la marginea oraşului Alba Iulia care găzduieşte Congresul Naţional al PSD pentru validarea candidaturii acestuia la alegerile prezidenţiale. (…) În România sunt planificate în prezent 13 proiecte de minerit cu cianuri. Şapte proiecte miniere ce au la bază suspecta asociere dintre Minvest şi Gabriel Resources din 1997: Roşia Montană, Bucium, Certej, Deva-Muncel, Băiţa Crăciuneşti, Brad şi Bolcana. Acestora li mai adaugă alte şase noi proiecte ce ar putea transforma comunităţile vizate în zone marcate de poluare accentuată, boli profesionale cronice şi de neputiinţa de a mai avea în viitorul previzibil dezvoltare prin agricultură sau turism.” SURSA


HARGHITA: Tricolor de 150 de metri, desfăşurat în inima României. Ar trebui bătut în cuie!


tricolor_izv muresului afis_campanieUn tricolor uriaş de 150 de metri a fost desfăşurat astăzi, 12 august, în cadrul celei de-a XII-a ediții a Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului. Momentul a marcat lansarea campaniei de promovare a unităţii naţionale, “Lunile Tricolorului”, iniţiată de Platforma Unionistă Acţiunea 2012. Cei peste 100 de paticipanţi de la Universitatea de Vară, români din jurul graniţelor şi de pretutindeni s-au unit în mod simbolic sub tricolor, element definitoriul al identităţii naţionale. DETALII


PROIECT 1990: O intervenţie artistico-termică, ultima reuşită a capitalismului după demolarea lui Lenin!


Ultimul urmas pe soclul lui LeninÎn ton cu Bucureștiul care reabilitează cu spor, roz, mov sau verde crud, blocurile capitalei, Nicolae Comănescu (n. 1968) realizează o intervenție artistico-termică în jurul soclului din Piața Presei Libere. Reabilitare este cea de-a 20 a lucrare, și ultima, din cadrul Proiect 1990.

comanescu proiect 1990În cadrul Proiect 1990 au fost expuse: Ciocan vs. Ulyanov de Ioana Ciocan 26-27 ianuarie 2010, Replacing Lenin de Andrei Ciubotaru 27 mai 2010, Fresca eroului muncitor capitalist de Emanuel Borcescu 23-29 septembrie 2010, Rechinii roșii de Mihai Balko 12-30 octombrie 2010, Visul Românesc de Matei Arnăutu, Andrei Ciubotaru, Florin Brătescu și Iosif Oprescu 1 decembrie 2010-25 februarie 2011, Scînteiaaaaa de Aurel Tar 24 martie 2011, Unde suntem? de Ionuț Theodor Barbu 19 aprilie-10 mai 2011, Monumentul beton de Florin B. Tomescu 29 iulie-25 august 2011, Somnul lui Lenin  de Mihai Zgondoiu 1-15 septembrie 2011, HandGun de Bogdan Rața 17 noiembrie 2011-24 mai 2012, Melting de Judit Balko 24 mai-1 iulie 2012, Hidra de Costin Ioniță 2 iulie-5 noiembrie 2012, A4 de Cristian Răduță 5 noiembrie 2012-6 aprilie 2013, Steaua are nume de Valentin Soare 19 aprilie -24 mai 2013, Oestridae Dominant de Ștefan Radu Crețu 24 mai – 26 iulie 2013, Country Lovers de Alexandru Potecă 26 iulie-18 septembrie 2013, The Gaze/Una mirada de José Antonio Vega Macotela&Chantal Peñalosa Navarro 19 septembrie-3 octombrie 2013, Ninel de Virgil Scripcariu 15 octombrie 2013-22 ianuarie 2014, RM de Ileana Oancea 22 ianuarie -14 aprilie 2014, Reabilitare de Nicolae Comănescu 14 aprilie -25 mai 2014.

lenin14mar041 Lenin1-4mar1990-8 lenin14mar037Lenin1-4mar1990-1

ARHIVĂ: PROIECT 1990: “Capul plecat sabia nu-l taie / Dar cu umilinţă lanţul îl încovoaie”


USTUROI FĂRĂ MIROS: „A 13-a distincţie Honoris Causa, exact înaintea evaluării ARACIS”


RECIPROCA: „„Cati” face parte din proiectul „Salutări din România” al Asociației Reciproca și a fost lansat pe 22 martie în Spațiul Reactor, Cluj. Proiectul se află în desfășurare, iar „Cati” este unul din materialele video prin care atragem atenția asupra unui subiect prea puțin mediatizat. De această dată vorbim de Ecaterina Andronescu care primește cea de a 13-a distincție Honoris Causa, distincție acordată de către Adrian Gorun, Universitatea Constantin Brâncuși, exact înaintea evaluării ARACIS.”


MINDBOMB: „Cetăţeni, să luăm Pontaurul de coarne!”


ponta MB afis A2MindBomb: „Pontaurul are capul tare, tupeu cât încape, e fudul şi inconştient, n-are pic de ruşine. El minte cum respiră şi dă vina pe alţii. Guvernul lui a pornit, pe şest, un demers de avizare totală, cu încălcarea sau ocolirea prin derogare a multor prevederi legale pentru acordul de mediu. Totuşi miniştrii lui dau declaraţii liniştitoare, fiindcă au ordin să nu recunoască nimic – până când pentru populaţie va fi prea târziu să împiedice demararea proiectului cianurist. (…) Astfel, USL va încerca să treacă o lege ce va permite să fii deposedat de proprietăţile tale la bunul plac al oricărei companii care obţine licenţă de exploatare a mineralelor din partea Guvernului. Vor fi aduse în Parlament spre aprobare acte normative scrise cu dedicaţie pentru Roşia Montana Gold Corporation, menite să îndepărteze unul câte unul obstacolele juridice întâmpinate de companie. Dar, în calitate de legi, ele vor afecta direct viaţa fiecărui cetăţean român.

Proiectul MindBomb a fost inițiat în 2002 de către un grup de artiști, arhitecți, jurnaliști și scriitori ca o acțiune de pionierat în folosirea artei ca mijloc de protest. Aceasta a marcat introducerea afișului socio-politic cu adevărat independent în cultura românească cu scopul de sparge și demonta discursul dominant al politicii, mass-media și industriei publicitare. Scopul principal al acestor acțiuni este revendicarea și transformarea spațiului public într-un spațiu liber al dialogului și al dezbaterii celor mai stringente probleme ale societății contemporane românești, prin utilizarea artei ca mijloc de schimbare socială.”

ARHIVĂ: CADOURI: “O bucăţică de aur de la Roşia Montană”
ATITUDINE: Maia Morgenstern susţine campania “Salvaţi Roşia Montană”.
Cine îşi mai donează aurul?


HYDE PARK: 10 paşi spre LIBERTATE în 10 ani. Acum cetăţenii se pot exprima liber oriunde!


CURAJ.TV: “Fondată pe 11 Mai 2003, Asociaţia Hyde Park din Republica Moldova militează pentru dreptul la exprimare liberă și accesul la informație. În primii ani de activitate, HP s-a manifestat ca o organizație incomodă pentru autoritățile comuniste de la guvernare. Numeroase proteste au fost interzise și suprimate de autorități. Procesele de judecată intentate și dosarele penale deschise pe numele organizatorilor, dar și presiunile au determinat Hyde Park să ceară radierea acestui ONG din registrele Ministerului Justiţiei.

În 2008 am devenit ONG neformal și am cerut azil politic pentru membrii și simpatizanții persecutaţi și am renunțat pentru un timp la protestele stradale. În schimb Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ținut cont de plângerile noastre și a sancționat statul Republica Moldova în şapte dosare Hyde Park. Ca rezultat, la presiunea autorităților europene, Moldova a fost nevoită să modifice Legea Despre Întruniri. Acum cetățenii se pot exprima liber oriunde, oricât, cu orice mesaj legal.” DETALII


AVERTISMENT: „Dumnezeu se află în toate, chiar şi în iPhone-ul tău”. Aveţi grijă ce vorbiţi!


COMUNICAT: “Mănăstirea Curtea de Argeş vă invită, joi, 11 octombrie, la lansarea aplicaţiei cu rugăciuni pentru iPhone şi iPad. Aplicaţia, denumită “Mănăstirea Curtea de Argeş”, oferă credincioşilor posibilitatea de a purta cu ei, oriunde s-ar afla, rugăciunile de suflet. În deschiderea evenimentului, începand cu ora 15.00, va avea loc o conferinţă de presă la Sala Meşterului Manole de la Mănăstirea Curtea de Argeş. După conferinţă, participanţii vor fi invitaţi să viziteze sfântul locaş, unul dintre cele mai celebre monumente de arhitectură din România”.

ARHIVĂ: EVADARE: Unde se odihnesc regii României?


CIADO: Autorizarea produselor Medical Marijuana – indiferenţă sau complicitate la nivel înalt?


COMUNICAT: „CIADO isi manifesta ingrijorarea cu privire la autorizarea produselor Medical Marijuana pentru piata din Romania . Ar trebui sa fim naivi sa credem ca prin guma de mestecat ce are la baza marijuana sau cabinoizi sunt solutionate problemele medicale asa cum sustine compania. Solicitam autoritatilor romane un control riguros al compozitiei produselor si ale efectelor ce le pot produce asupra tinerilor ce vor fi de fapt marii consumatori si nu bolnavi suferinzi de diferite afectiuni. Este absolut ciudat ca Romania este rampa de lansare a unei  Companii  formata dintr-un portofoliu diversificat de produse, servicii, tehnologie şi afaceri axate exclusiv pe industria de canepă şi canabis. Romania a fost si este o piata de desfacere a produselor de tip cabinoid (etnobotanice) si nu intelegem indiferenta sau complicitatea unor responsabili ai statului roman.”


HALF MARATHON: 3.000 de alergători din 29 de ţări


COMUNICAT: „Peste 3.000 de oameni au participat în Piața Constituției, duminică, 3 iunie, la prima ediție a Petrom Bucharest International Half Marathon găzduit de capitală. În cadrul semi-maratonului au participat alergători din 29 de țări, dintre care: România, Spania, Suedia, Israel, Anglia, Irlanda, Italia, Etiopia, Kenya, Serbia, Germania, Belarus, Republica Moldova, Ungaria, Polonia, Austria, Croaţia, Franța,  Cehia, Slovenia, Rusia, Bulgaria, Estonia, Australia, Olanda, Belgia,  Ucraina.

Învingătorul  Semi Maratonului de 21, 097 km a fost kenyanul Anthony Maritim, cronometrat cu 1h 3 min 51 sec, urmat de către conaționalii săi, Bartale Richard pe locul doi, cu 1 h 4 min 5 sec, și pe locul  trei, Andrew Kiprop, cu 1 h 4min 25 sec. La categoria națională a Semi Maratonului, românul Ion Bocancea s-a clasat pe locul întâi cu un timp de 1h 12 min 19 sec, premiile fiind înmânate de către campioanele olimpice Gabi Szabo, Doina Ignat, Viorica Susanu, Camelia Lupașcu, alături de  Carmen Tocală, Președinta Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.

La proba semi maraton femei, Pamela Lisoreng, Kenya, a câștigat primul loc, terminând cursa în 1h 12 min 46 sec. Pe poziție secundă a sosit Elena Daniela Cîrlan (România) cu timpul 1 h 18 min 7 sec, câștigând în același timp primul loc la categoria națională semi maraton femei. Locul trei a fost ocupat de românca Nicoleta Alina Petrescu, consemnând un timp de 1h 18 min 27 sec. La Cursa individual 10, 548 km, câstigătorii au fost românii Andrei Vitca cu timpul 35 min 32 sec  la masculin, și Elena Moaga cu timpul 40 min 37 sec, la feminin. Cursa Stafetă a fost caștigată de echipa Intersport ( Italia) urmată de Ro Club Maraton (România). La Cursa Populară, România a fost încă o dată învingătoare prin Daniel Ionuț Betej cu timpul 8 min 27 sec la bărbați, și Florina Pierdevară cu timpul 9 min 42 sec la femei. Noutățile competiției au fost premiile acordate ultimilor trei alergători la proba individual 10,548 km, precum și cele mai trăznite costume.”