PRIMUL FLUX DE ŞTIRI TRIMISE DE CITITORI

„SMARŢII” DIN TRANSELECTRICA: „Copii, soţii, amante ale unor persoane cu funcţii importante populează forurile de conducere”

ABUZURI LA CNTEE TRANSELECTRICA S.A. – FILIALA SMART S.A.

INSIDER: „In ultimii ani, in activitatea Transelectrica S.A. s-au inregistrat foarte multe nereguli, insa niciunul dintre guvernele care s-au succedat la putere nu a dispus masuri pentru remedierea acestora. In rapoartele intocmite de Ministerul Finantelor Publice, de Curtea de Conturi a Romaniei, de Serviciul Antifrauda din Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri, de serviciile interne de audit, de compartimentele de control financiar de gestiune si de fosti angajati ai Transelectrica SA – filiala Smart SA, in anii 2012, 2013 si 2014 s-au consemnat nereguli grave in activitatea contractuala a acestei filiale: valorile estimate ale achizitiilor nu au fost fundamentate si contractele au fost atribuite la preturi nejustificat de mari, unele achizitii nu erau necesare, ofertele depuse de operatorii economici la procedurile de atribuire si declarate castigatoare contin date neadevarate, contractele contin clauze contrare intereselor companiei, etc. In acest context, actionarii Transelectrica SA, inclusiv Statul Roman, suporta anual pierderi uriase, preturile la energie au depasit limita de suportabilitate a populatiei, Transelectrica – filiala Smart SA se afla la limita insolventei, nemultumirile angajatilor sunt evidente si tensiunea este in crestere. Lipsa de reactie a guvernului este cel putin suspecta.

Neregulile in cauza reprezinta consecinta numirii in posturile cheie a unor persoane necorespunzatoare, care reprezinta interesele unor grupari cu ramificatii in toate partidele. Indivizi obscuri, care nu au performat in nicio societate privata sau de stat, in nicio intreprindere sau autoritate publica, copii, sotii, amante ale unor persoane cu functii importante, hotarati sa faca averi pe seama companiei, populeaza forurile de conducere ale acesteia (Adunarile Generale ale Actionarilor si Consiliile de Administratie) sau sunt incadrati in posturi de directori.

♦ Este binecunoscuta situatia lui Cosmin Mihai Monac, fiul unui fost ofiter de securitate, fost director la o societate care comercializa salopete, care a fost numit in functia de director general al Transelectrica SA – filiala Smart SA si care, in anii 2011 – 2012, a spoliat societatea prin contractele de achizitii incheiate si drepturile banesti acordate angajatilor obedienti.

Dupa nenumarate sesizari adresate ministrului economiei comertului si mediului de afaceri domnul Daniel Chitoiu de catre unii dintre angajatii societatii si dupa mai multe verificari efectuate de institutiile competente la sediul Smart SA acesta a fost revocat din functie in decembrie 2012 insa a refuzat predarea gestiunii, a decuplat faxurile si telefoanele, s-a baricadat in birou si a distrus mai multe documente ale societatii. In final a fugit cu cardurile, cu documentele, cu stampila rotunda si cu autoturismul societatii. Aceasta situatie binecunoscuta nu a determinat insa conducerea ministerului de resort si conducerea Transelectrica SA sa dispuna masuri pentru numirea in posturile cheie a unor angajati din cadrul companiei, cinstiti si competenti, asa cum a promis conducerea USL in anul 2012.

Niciunul dintre prejudiciile suportate de societate nu a fost recuperat iar angajatii Smart SA care au girat si au avizat abuzurile fostului director general Cosmin Mihai Monac au fost premiati si promovati in functii, cu salarii pe masura. O mare parte din vinovatie pentru prejudiciile aduse societatii apartine fostului ministru al economiei, comertului si mediului de afaceri domnul Daniel Chitoiu care a cunoscut in detaliu situatia din luna mai 2012 insa nu a dispus nicio masura in timp util, dimpotriva, a protejat interesele unor grupuri de interese (ilicite) cu sprijin in PDL si PNL, care au jefuit Smart SA in perioada 2011 – 2014.

Probabil aceste grupuri de interese doresc intrarea Transelectrica SA in insolventa pentru a profita de resursele acesteia si pe parcursul derularii acestei proceduri, altfel nu se pot explica deciziile nelegale, distructive pe care le emite conducerea actuala a Transelectrica SA si care vizeaza:

– numirea membrilor Consiliilor de Administratie si directorilor generali cu incalcarea normelor de interes public continute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
– numirea in Consiliile de Administratie si in posturile de directori a unor indivizi cu pile, lipsiti total de experienta, slab pregatiti si rau intentionati;
– atribuirea in mod nelegal a unor contracte;
– desfiintarea Directiei Juridice care era incadrata cu juristi competenti, ce pretindeau aplicarea prevederilor legale in vigoare, pentru ca Transelectrica SA sa fie spoliata fara probleme de grupurile de interese;
– incheierea unor contracte de prestari servicii juridice cu diversi avocati obscuri, la preturi exagerate, nejustificate.
– indepartarea angajatilor cu experienta, corecti si competenti;
Prin urmare, vinovata pentru toate aceste nereguli este in primul rand conducerea Transelectrica SA care, desi cunoaste foarte bine situatia de cativa ani, are interesul de a mentine la conducere unele grupari cu interese nelegale, contrare intereselor companiei.

Este regretabila, antidemocratica si inactiunea angajatilor din conducerile organizatiilor de sindicat care au tradat interesele sindicalistilor si au pactizat cu actualele echipe de conducere.

♦ In luna decembrie 2012 a fost numit director general al Smart SA Ionel Malenda, membru PDL. Hotarat sa regleze aceste probleme in mod legal, Ionel Malenda a intampinat rezistenta chiar din partea directorilor si sefilor de servicii impusi si numiti in anul 2013 la presiunea PDL si PNL: Codrin Lungu, Gheorghe Paun, Dan Manolache, Liviu Petrache, Florin Rosu, Rodica Ignea, care au sabotat activitatea directorului general, cu orice ocazie. Deciziile emise in aceasta perioada, ca urmare a „sfaturilor” primite de la persoanele mentionate anterior, au avut drept consecinta instaurarea dezordinii si tensiunilor, marginalizarea angajatilor profesionsiti care nu au achiesat la interesle gruparii respective, indatorarea peste masura si implicarea societatii in litigii avand ca obiect intrarea in insolventa. Noi, angajatii mai vechi ai societatii am fost surprinsi si indignati de lipsa de pregatire a celor mentionati anterior, de lipsa de logica, de nelegalitatea, inoportunitatea si caracterul distructiv al deciziilor emise in anii 2013 si 2014, pe baza activitatii de consiliere asigurata de aceste persoane.

♦ Prin Hotararea nr. 6 din 12.08.2013 Adunarea Generala a Actionarilor Transelectrica SA – filiala Smart SA a numit, in mod nelegal, membrii Consiliului de Administratie. O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice instituie o procedura obligatorie cu privire la selectia candidatilor pentru Consiliul de Administratie de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane iar intreprinderile publice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 29 alin. (5) au obligatia de a aplica aceste prevederi, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei, intrucat aceasta nu prevede un termen special.

Normele O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice sunt de ordine publica si imperative, intrucat, potrivit celor precizate in preambulul Ordonantei, la emiterea acesteia s-au avut in vedere urmatoarele:

– faptul că întreprinderile publice – regii autonome şi societăţi comerciale la care statul deţine participaţii integrale sau majoritare – reprezintă un segment important al economiei naţionale şi, în consecinţă, lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi au o influenţă determinantă asupra stabilităţii ansamblului economiei;
– necesitatea creşterii rapide a contribuţiei reale a întreprinderilor publice la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat;
– faptul că eficienţa unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanţa managementului acestuia, de corecta implementare în funcţionarea societăţii a mecanismelor de bună guvernare;
– faptul ca pentru eficientizarea activităţii societăţilor de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanţă corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislaţia generală a societăţilor comerciale şi adaptate particularităţilor societăţilor de stat;
– faptul că, în lumina principiilor guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative şi de bună practică a corporaţiilor, este necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor minoritari şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii societăţilor de stat, cât şi a politicii de acţionariat a statului;
– faptul că îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenţie către Fondul Monetar Internaţional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită,
– faptul ca neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ ar avea drept consecinţă perpetuarea actualelor disfuncţionalităţi în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat şi la relansarea economiei;
– faptul ca întârzierea în implementarea măsurilor de eficientizare a întreprinderilor publice influenţează negativ lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi, iar acest efect negativ se repercutează asupra echilibrului bugetului de stat consolidat;
– importanţa acestor entităţi economice şi caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncţionalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic;
– faptul că neadoptarea actului normativ atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, cu consecinţe grave din perspectiva echilibrului bugetar;
– faptul că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru asigurarea stabilităţii economiei şi a echilibrului bugetar.

Este absolut inadmisibil faptul ca in mod curent in Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si in Deciziile Consiliului de Administratie se invoca prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, insa, in realitate acestea nu se aplica desi Statul Roman si-a asumat obligatii ferme fata de Fondul Monetar International.

In acelasi timp, este incontestabil faptul ca la peste 2 ani de la intrarea in vigoare a Ordonantei, in conditiile in care aspectele mai sus menţionate au constituit o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată, scopurile urmarite de Guvernul Romaniei si de Fondul Monetar International nu au fost realizate in situatia data; aceste nerealizari afecteaza sectorul strategic in care functioneaza societatea, capacitatea acestuia de a contribui la echilibrarea bugetului de stat şi la relansarea economiei, afecteaza aplicarea legii si nivelul de trai al populatiei.

Dovada efectelor negative o constituie chiar situatia precara in care a ajuns Smart S.A. in cursul anilor 2012 si 2013: cu datorii la banci de aproximativ 45 milioane de lei, implicata in litigii ce puteau fi evitate avand ca obiect instituirea starii de insolventa si pretentii, cu debite neachitate catre furnizori in valoare de aproximativ 14 milioane de lei, macinata de conflicte interne, aspecte care se afla in contrast cu urmatoarele masuri luate de conducere: dublarea posturilor de directori pentru persoane aduse din exteriorul societatii si a sistemului fara pregatirea, experienta si performantele necesare, angajari masive de personal, amenintarea si indepartarea unor angajati ai societatii cu experienta si rezultate pozitive, ignorarea dialogului social, instaurarea dezordinii si tensiunilor, deterioarea imaginii societatii etc.

♦ La data de 01.10.2013 Consiliul de Administratie (din care fac parte si membri ai directoratului Transelectrica SA) l-a desemnat in mod nelegal in functia de director general pe presedintele Consiliului de Administratie Constantin Marius Banu, fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, fost membru al directoratului Companiei de Asigurări – Reasigurări Exim România SA, director la Direcţia de Supraveghere şi Control a CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor) şi auditor la Curtea de Conturi.

Noul director general Constantin Marius Banu (urmarit penal pentru modul in care a utilizat fondurile Direcţiei de Supraveghere şi Control a CSA) i-a promovat in functiile de directori pe sefii de servicii incadrati in societate pe criterii politice in anul 2013 (care l-au sabotat pe Ionel Malenda), a procedat la alte angajari in functiile de consilieri si sefi de servicii tot pe criterii politice si a indepartat din societate angajatii incomozi. Printre primele masuri dispuse dupa numirea in functie s-a aflat si aceea de modificare a structurii organizatorice in vederea desfiintarii Serviciului Disciplina Contractuala si a postului incadrat de consilierul juridic Melu Liciu care, in calitate de presedinte al comisiei de analiza a achizitiilor, a consemnat in rapoartele intocmite grave nereguli, a nominalizat responsabilii si a inaintat propuneri pentru remedierea deficientelor. Odata cu concedierea consilierului juridic Melu Liciu accesul la fondurile societatii a devenit liber si neingradit in conditiile in care niciun alt angajat nu a mai pretins aplicarea intocmai a prevederilor legale in vigoare si utilizarea eficienta a fondurilor societatii, dimpotriva, inclusiv directorii de sucursale (angajati cu multa experienta dar si cu multe pretentii) au „plecat capul” si au girat actele nelegale ale unei echipe de conducere necompetente.

Decizia nr. 15/30.09.2013 prin care Consiliul de Administratie al Smart SA l-a numit director general pe Constantin Marius Banu care detinea si calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie in baza Deciziei nr. 13/10622/23.09.2013 este nelegala intrucat O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin norma de la art. 35 alin. (3) dispune in mod imperativ faptul ca Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit director general: „Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general”. In plus, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice impune prin textul art. 35 alin. (4) si urmatoarele o procedura de selectie a directorilor care nu a fost aplicata.

In aceste conditii, fostul consilier juridic al societatii Liciu Melu a atacat in instanta actele emise in mod nelegal de Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie al Smart SA. Prin Sentinta civila nr. 3846/09.07.2014 instanta civila a Tribunalului Bucuresti a dispus anularea Hotarii nr. 6/12.08.2013 prin care Adunarea Generala a Actionarilor Smart S.A. a anumit membrii Consiliului de Administratie, anularea Deciziei nr. 15/30.09.2013 emisa de Consiliul de Administratie al Smart SA prin care l-a numit pe Constantin Marius Banu in functia de director general si anularea Deciziei nr. 18/12587/o6.11.2013 cu privire la aprobarea unei noi structuri organizatorice.

09.07.2014. Ora estimata: 08:30. Complet: C8-Fond. Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată şi precizată formulată de reclamantul Melu Liciu (CNP 1630603400230), cu domiciliul în Bucureşti, bd. Timişoara nr. 35A, bloc T9, etajul 9, ap.112, sectorul 6, în contradictoriu cu pârâta Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” S.A., înregistrată la registrul comerţului sub nr. J40/8613/2001, C.U.Î. 14232728, cu sediul în Bucureşti, bd. General Gheorghe Magheru, nr.33, sector 1, cu sediul ales în Bucureşti , str. Sfânta Vineri, nr.29, Clădirea „Bectro Center”, etaj 3, sector 3. Constată nulitatea absolută a punctului 2 din Hotărârea nr.6/12.08.2014 a Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” S.A. şi a actelor subsecvente, respectiv a Deciziei nr.15/30.09.2013 prin care Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” S.A. a numit Director General pe domnul Constantin Marius Banu( care deţinea şi funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, în baza Deciziei nr.13/10622/23.09.2013) şi a Deciziei nr.18/12587/06.11.2013 a Consiliului de Administraţie privind aprobarea noii structuri organizatorice a pârâtei, începând cu data de 15.11.2013. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 480 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Conform art.425 alin.3 şi art.471 alin.1 din noul Cod de procedură civilă apelul şi motivele de apel se depun la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09 iulie 2014. Document: Hotarâre  3486/2014  09.07.2014

♦ Avand in vedere solutia pronuntata de instanta de judecata, Secretariatul General al Guvernului Romaniei, Ministerul Finantelor Publice si Transelectrica SA au obligatia de a dispune masuri pentru:

– Inlocuirea membrilor Adunarii Generale a Actionarilor Smart SA pentru faptul ca au numit membrii Consiliului de Administratie cu incalcarea normelor de interes public continute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (prejudiciind interesele Statului Roman, interesele Transelectrica SA, interesele legitime ale actionarilor, interesele legitime ale angajatilor acesteia) si pentru faptul ca au sabotat intelegerile care au intervenit intre Romania si Fondul Monetar International;

– Inlocuirea membrilor Consiliului de Administratie pentru faptul ca au numit un director general cu incalcarea normelor de interes public continute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice in persoana lui Constantin Marius Banu care a adus societatea la limita insolventei (in acest moment nu sunt fonduri pentru plata salariilor angajatilor), care nu a dispus masurile care se impuneau pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii de echipele anterioare, nu a dispus masurile care se impuneau pentru inlaturarea deficientelor in activitatea de achizitii, a efectuat numiri in functii de conducere si de executie numai pe criterii politice, a amenintat si a indepartat din societate angajatii compententi.

– Restituirea tuturor veniturilor incasate de la Smart SA, dupa data emiterii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6 din 12.08.2013 si Deciziei Consiliului de Administratie nr. 15 din 30.09.2013, de catre membrii Consiliului de Administratie al Smart SA si directorul general Constantin Marius Banu.

– Incetarea contractelor individuale de munca incheiate de catre Constantin Marius Banu cu directorii, sefii de servicii, sefii de birouri, cu celelalte persoane angajate in societate dupa data de 30.09.2013, drept consecinta a anularii Hotararii nr. 6 din 12.08.2013.

♦ Nereguli grave in activitatea de achizitii, inactiunea conducerii societatii in legatura cu acestea, protectia persoanelor vinovate:

Prin Decizia nr. 160 din 19.04.2013 directorul general al societatii a numit comisia de analiza a contractelor. Presedintele comisiei a fost numit consilierul juridic Melu Liciu, angajat profesionist, cu experienta in activitatea juridica si de achizitii. Comisia a intocmit rapoartele nr. 12363/01.11.2013, nr. 11784/18.10.2013, nr. 12076/25.10.2013, nr. 12077/25.10.2013, nr. 11771/18.10.2013, nr. 11772/18.10.2013 si nr. 11620/16.10.2013 in care a consemnat grave deficiente in activitatea de achizitii insa rezultatele nu au fost pe placul echipei directorului general Constantin Marius Banu care dorea perpetuarea modului de lucru nelegal astfel incat contractele de achizitii sa fie atribuite societatilor agreate de echipa in cauza, in conditiile si la preturile dorite.

In aceste imprejurari, in luna noiembrie 2013 directorul general Constantin Marius Banu a propus in mod abuziv Consiliului de Administratie desfiintarea Serviciului Disciplina Contractuala si concedierea consilierului juridic Melu Liciu, presedintele comisiei. In loc sa acorde protectia necesara angajatului care a constatat si a consemnat neregulilile comise, Consiliul de Administratie si directorul general Constantin Marius Banu au actionat impotriva intereselor societatii si l-au concediat pe acesta.

In plus, Consiliul de Administratie si directorul general nu au intreprins nicio masura pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii de echipa PDL care a condus societatea pana in luna decembrie 2012 si pentru angajarea raspunderii persoanelor care au girat si au avizat actele nelegale ale acestei conduceri, astfel:

– Nu s-au intreprins actiuni eficiente si utile pentru recuperarea prejudiciilor produse cu ocazia derularii procedurilor de atribuire si contractelor nr. 695, nr. 699 si nr. 701/2012 incheiate cu SC Terra Group Trading SRL, pentru remedierea deficientelor inregistrate in activitatea de achizitii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate. Avocatii Cristina Ciuca si Florin Rosu, angajati pe criterii politice dupa indepartarea abuziva a consilierilor juridici, nu au depus diligentele necesare pentru apararea in mod corespunzator a intereselor Transelectrica SA – filiala Smart SA in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata; Smart SA a pierdut procesele respective urmand a achita sumele datorate, penalizari de intarziere si cheltuielile de judecata (avocatii nu au verificat pe portalul instantelor de judecata si nu au avut cunostinta de litigiile in care este implicata societatea, nu au elaborat apararile necesare si nu s-au prezentat la termenele de judecata).

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului nr. 687/09.10.2012 avand ca obiect furnizare anvelope auto pentru iarna, camere de aer si benzi de janta si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 11771/18.10.2013;

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si contractului nr. 650/10.05.2012 avand ca obiect furnizare 8 autoutilitare cu bena, tractiune integrala, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 11772/18.10.2013;

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor constatate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si pe parcursul derularii contractului nr. 642/23.04.2012 avand ca obiect furnizare anvelope de vara, benzi de janta si camere aer si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 11620/16.10.2013;

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si pe parcursul derularii contractului nr. 658/01.06.2012 avand ca obiect furnizare produse software, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 12077/25.10.2013.

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si contractului nr. 659/2012 avand ca obiect furnizare echipamente individuale de protectie pentru lucrul sub tensiune, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 12363/01.11.2013.

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si pe parcursul derularii contractului nr. 670/2012 avand ca obiect furnizare carburanti auto prin intermediul cardurilor de credit emise de furnizor, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 13400/22.11.2013. Nu s-au dispus masuri pentru tragerea la raspundere a persoanei care a avizat pentru legalitate acest contract desi contine clauze contrare intereselor Smart SA.

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si pe parcursul derularii contractului nr. 662/2012 avand ca obiect furnizare truse, aparate si dispozitive, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 13401/22.11.2013.

– Nu s-au intreprins masurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciilor produse de fostul director general Cosmin Mihai Monac care a plecat cu cardurile, autoturismul si actele societatii.

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii constand in acordarea de premii exagerate in anul 2012 desi ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri domnul Daniel Chitoiu a promis public in aprilie 2013 recuperarea acestor sume.

Din examinarea situatiilor cu premiile acordate in Smart SA in anul 2012 se poate observa faptul ca chiar persoanele care au prejudiciat societatea, respectiv persoanele care au condus societatea (Cosmin Mihai Monac, Ion Vajan, Laurentiu Zainea), cele implicate in activitatea de achizitii (Catalin Constantinescu, Andrei Ciprian) si cele care au avizat pentru legalitate contractele cu probleme (Valentina Ionescu) au beneficiat de aceste premii nejustificat de mari. Rezultatele controalelor efectuate de Ministerul Finantelor Publice, de Curtea de Conturi a Romaniei, de Serviciul Antifrauda din Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri confirma fara rezerve cele relatate insa nimeni nu dispune nicio masura; abuzurile se produc in continuare. Apreciem ca, in situatia in care nu se vor dispune masuri in regim de urgenta pentru remedierea deficientelor relatate, Transelectrica SA va putea fi trecuta pe lista societatilor de stat aflate in insolventa si de aceasta situatie vor profita chiar persoanele vinovate.”

95 responses

 1. Pingback: ROMÂNIA: Meritocrația eliminată sistematic din orice domeniu aflat în mâna statului: de la TVR la TNB, de la spitale la școli | infoINSiDER.ro

 2. Pingback: „SMARŢII” DIN TRANSELECTRICA: „Copii, soţii, amante ale unor persoane cu funcţii importante populează forurile de conducere” | ZONA INTERZISĂ

 3. Pingback: DREPT LA REPLICĂ: Cum se apără Adrian Corbu, Director General Adjunct al societăţii SMART S.A.? | infoINSiDER.ro

 4. hriniuc iulian

  Eu sunt lider de sindicat,mai exact din SMART Craiova .Ma numesc Hriniuc Iulian ,si urmaresc cu interes aceste dispute. Daca tot aveti ceva de zis ,spuneti-cu voce tare .

  Apreciază

  26 aprilie 2015 la 21:50

 5. Marcu Daniele

  Dar contractele cu Bacme Sa Bucuresti?

  Apreciază

  9 noiembrie 2014 la 23:42

 6. Luci

  Buna ziua,
  Autorul a dat publicitatii o scrisoare in care a relatat in mod clar, exact, fapte concrete, documentate, argumentate si nu a cerut nimic personal prin aceasta.
  Am lucrat candva, in urma cu 3 – 4 ani, cu domnul Melu Liciu. Era un profesionist desavarsit, era foarte bine pregatit, era foarte corect, era pasionat de munca lui, era creativ si avea o logica foarte foarte foarte buna. In entitatea in care am lucrat a solutionat probleme importante, nesolutionate de multi ani, de la care colegii se sustrageau. El se implica si nu renunta pana nu le rezolva in cele mai bune conditii. La 2 luni de la angajarea lui asociatul unic al societatii a concediat avocatul cu care lucra de 3 ani si care a pierdut toate procesele societatii. Colegul Melu Liciu a castigat toate procesele, inclusiv procesul cu Primaria Sectorului 2 Bucuresti si a salvat societatea de la faliment in anul 2011. In anul 2010 in 6 luni, sub coordonarea lui, societatea a castigat aprox. 45 de proceduri de atribuire (contracte), a castigat contestatiile inaintate CNSC etc.
  Seful nostru spunea ca este 2 in 1, si eram la privat unde daca nu faci profit sau daca faci cea mai mica eroare pleci fara discutii. Fostul meu coleg Liciu Melu ii invata pe ceilalti colegi juristi si de la achizitii publice cum sa solutioneze sarcinile in mod corect si legal. Si eu am invatat multe de la dumnealui.
  Am apreciat foarte mult si faptul ca a reusit sa-si mentina verticalitatea mereu si nu a cautat sa parvina, nu a facut „compromisuri”. Cu siguranta si-a facut si „dusmani”, precum dvs.
  Respect pentru fostul meu coleg, pe care il sustin si caruia ii doresc mult succes.
  Arhitect Luci Tanasa.

  Apreciază

  31 august 2014 la 10:42

 7. un angajat

  Pe mine ma interesaza firma nu petentul .
  Nu lam inghitit niciodata, era cu nasul pe sus, dar din ce am inteles juristii il apreciau pana si Valentina care nu il inghitea spunea cu gura ei ca este profesionsyt doar ca e dificil ca persoana… deci nu dau cu pietre in oamenii fara sa stiu. sa-i fie de bine..
  Eu vreau sa am un loc de munca stabil si daca e sa ma gândesc bine cam are dreptate cu hotiile ca cev e drept e dretp

  un angajat

  Apreciază

  30 august 2014 la 22:36

 8. Noi,

  Recomand celor ca vor sa deviem de la subiect: Nereguli la Transelectrica SA, sa realizeze o „introspectie” ca sa nu uite cat sunt de pacatosi, de murdari, de infecti, sa inteleaga ca pe noi ne intereseaza soarta Transelectrica si nu a anumita persoana, espectiv petentul.
  Recomand tuturor sa nu mai raspunda acestor mizerabili, care sub paravanul anonimatului pot dejecta orice.

  Noi,

  Apreciază

  30 august 2014 la 14:50

 9. Reprezentantii sindicatelor

  IN CURAND VETI PUTEA CITI DOCUMENTE SCANATE CU PRIVIRE LA: :

  – contracte incheiate in Transelectrica,
  – salarii si prime in Transelectrica;
  – venituri membri AGA si CA;
  – contracte de achizitii incheiate in Smart de Monac, Banu, Malenda;
  – procese verbale de verificare;
  – proces verbal incheiat de Curtea de Conturi;
  – procese verbale incheiate de auditorii interni;
  – contractele incheiate de Manolache si Banu;
  – prime in Transelectrica si Smart SA;
  – sistemul de relatii in Smart SA

  Apreciază

  29 august 2014 la 15:30

COMENTEZI?

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s