PRIMUL FLUX DE ŞTIRI TRIMISE DE CITITORI

„SMARŢII” DIN TRANSELECTRICA: „Copii, soţii, amante ale unor persoane cu funcţii importante populează forurile de conducere”

ABUZURI LA CNTEE TRANSELECTRICA S.A. – FILIALA SMART S.A.

INSIDER: „In ultimii ani, in activitatea Transelectrica S.A. s-au inregistrat foarte multe nereguli, insa niciunul dintre guvernele care s-au succedat la putere nu a dispus masuri pentru remedierea acestora. In rapoartele intocmite de Ministerul Finantelor Publice, de Curtea de Conturi a Romaniei, de Serviciul Antifrauda din Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri, de serviciile interne de audit, de compartimentele de control financiar de gestiune si de fosti angajati ai Transelectrica SA – filiala Smart SA, in anii 2012, 2013 si 2014 s-au consemnat nereguli grave in activitatea contractuala a acestei filiale: valorile estimate ale achizitiilor nu au fost fundamentate si contractele au fost atribuite la preturi nejustificat de mari, unele achizitii nu erau necesare, ofertele depuse de operatorii economici la procedurile de atribuire si declarate castigatoare contin date neadevarate, contractele contin clauze contrare intereselor companiei, etc. In acest context, actionarii Transelectrica SA, inclusiv Statul Roman, suporta anual pierderi uriase, preturile la energie au depasit limita de suportabilitate a populatiei, Transelectrica – filiala Smart SA se afla la limita insolventei, nemultumirile angajatilor sunt evidente si tensiunea este in crestere. Lipsa de reactie a guvernului este cel putin suspecta.

Neregulile in cauza reprezinta consecinta numirii in posturile cheie a unor persoane necorespunzatoare, care reprezinta interesele unor grupari cu ramificatii in toate partidele. Indivizi obscuri, care nu au performat in nicio societate privata sau de stat, in nicio intreprindere sau autoritate publica, copii, sotii, amante ale unor persoane cu functii importante, hotarati sa faca averi pe seama companiei, populeaza forurile de conducere ale acesteia (Adunarile Generale ale Actionarilor si Consiliile de Administratie) sau sunt incadrati in posturi de directori.

♦ Este binecunoscuta situatia lui Cosmin Mihai Monac, fiul unui fost ofiter de securitate, fost director la o societate care comercializa salopete, care a fost numit in functia de director general al Transelectrica SA – filiala Smart SA si care, in anii 2011 – 2012, a spoliat societatea prin contractele de achizitii incheiate si drepturile banesti acordate angajatilor obedienti.

Dupa nenumarate sesizari adresate ministrului economiei comertului si mediului de afaceri domnul Daniel Chitoiu de catre unii dintre angajatii societatii si dupa mai multe verificari efectuate de institutiile competente la sediul Smart SA acesta a fost revocat din functie in decembrie 2012 insa a refuzat predarea gestiunii, a decuplat faxurile si telefoanele, s-a baricadat in birou si a distrus mai multe documente ale societatii. In final a fugit cu cardurile, cu documentele, cu stampila rotunda si cu autoturismul societatii. Aceasta situatie binecunoscuta nu a determinat insa conducerea ministerului de resort si conducerea Transelectrica SA sa dispuna masuri pentru numirea in posturile cheie a unor angajati din cadrul companiei, cinstiti si competenti, asa cum a promis conducerea USL in anul 2012.

Niciunul dintre prejudiciile suportate de societate nu a fost recuperat iar angajatii Smart SA care au girat si au avizat abuzurile fostului director general Cosmin Mihai Monac au fost premiati si promovati in functii, cu salarii pe masura. O mare parte din vinovatie pentru prejudiciile aduse societatii apartine fostului ministru al economiei, comertului si mediului de afaceri domnul Daniel Chitoiu care a cunoscut in detaliu situatia din luna mai 2012 insa nu a dispus nicio masura in timp util, dimpotriva, a protejat interesele unor grupuri de interese (ilicite) cu sprijin in PDL si PNL, care au jefuit Smart SA in perioada 2011 – 2014.

Probabil aceste grupuri de interese doresc intrarea Transelectrica SA in insolventa pentru a profita de resursele acesteia si pe parcursul derularii acestei proceduri, altfel nu se pot explica deciziile nelegale, distructive pe care le emite conducerea actuala a Transelectrica SA si care vizeaza:

– numirea membrilor Consiliilor de Administratie si directorilor generali cu incalcarea normelor de interes public continute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
– numirea in Consiliile de Administratie si in posturile de directori a unor indivizi cu pile, lipsiti total de experienta, slab pregatiti si rau intentionati;
– atribuirea in mod nelegal a unor contracte;
– desfiintarea Directiei Juridice care era incadrata cu juristi competenti, ce pretindeau aplicarea prevederilor legale in vigoare, pentru ca Transelectrica SA sa fie spoliata fara probleme de grupurile de interese;
– incheierea unor contracte de prestari servicii juridice cu diversi avocati obscuri, la preturi exagerate, nejustificate.
– indepartarea angajatilor cu experienta, corecti si competenti;
Prin urmare, vinovata pentru toate aceste nereguli este in primul rand conducerea Transelectrica SA care, desi cunoaste foarte bine situatia de cativa ani, are interesul de a mentine la conducere unele grupari cu interese nelegale, contrare intereselor companiei.

Este regretabila, antidemocratica si inactiunea angajatilor din conducerile organizatiilor de sindicat care au tradat interesele sindicalistilor si au pactizat cu actualele echipe de conducere.

♦ In luna decembrie 2012 a fost numit director general al Smart SA Ionel Malenda, membru PDL. Hotarat sa regleze aceste probleme in mod legal, Ionel Malenda a intampinat rezistenta chiar din partea directorilor si sefilor de servicii impusi si numiti in anul 2013 la presiunea PDL si PNL: Codrin Lungu, Gheorghe Paun, Dan Manolache, Liviu Petrache, Florin Rosu, Rodica Ignea, care au sabotat activitatea directorului general, cu orice ocazie. Deciziile emise in aceasta perioada, ca urmare a „sfaturilor” primite de la persoanele mentionate anterior, au avut drept consecinta instaurarea dezordinii si tensiunilor, marginalizarea angajatilor profesionsiti care nu au achiesat la interesle gruparii respective, indatorarea peste masura si implicarea societatii in litigii avand ca obiect intrarea in insolventa. Noi, angajatii mai vechi ai societatii am fost surprinsi si indignati de lipsa de pregatire a celor mentionati anterior, de lipsa de logica, de nelegalitatea, inoportunitatea si caracterul distructiv al deciziilor emise in anii 2013 si 2014, pe baza activitatii de consiliere asigurata de aceste persoane.

♦ Prin Hotararea nr. 6 din 12.08.2013 Adunarea Generala a Actionarilor Transelectrica SA – filiala Smart SA a numit, in mod nelegal, membrii Consiliului de Administratie. O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice instituie o procedura obligatorie cu privire la selectia candidatilor pentru Consiliul de Administratie de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane iar intreprinderile publice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 29 alin. (5) au obligatia de a aplica aceste prevederi, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei, intrucat aceasta nu prevede un termen special.

Normele O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice sunt de ordine publica si imperative, intrucat, potrivit celor precizate in preambulul Ordonantei, la emiterea acesteia s-au avut in vedere urmatoarele:

– faptul că întreprinderile publice – regii autonome şi societăţi comerciale la care statul deţine participaţii integrale sau majoritare – reprezintă un segment important al economiei naţionale şi, în consecinţă, lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi au o influenţă determinantă asupra stabilităţii ansamblului economiei;
– necesitatea creşterii rapide a contribuţiei reale a întreprinderilor publice la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat;
– faptul că eficienţa unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanţa managementului acestuia, de corecta implementare în funcţionarea societăţii a mecanismelor de bună guvernare;
– faptul ca pentru eficientizarea activităţii societăţilor de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanţă corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislaţia generală a societăţilor comerciale şi adaptate particularităţilor societăţilor de stat;
– faptul că, în lumina principiilor guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative şi de bună practică a corporaţiilor, este necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor minoritari şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii societăţilor de stat, cât şi a politicii de acţionariat a statului;
– faptul că îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenţie către Fondul Monetar Internaţional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită,
– faptul ca neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ ar avea drept consecinţă perpetuarea actualelor disfuncţionalităţi în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat şi la relansarea economiei;
– faptul ca întârzierea în implementarea măsurilor de eficientizare a întreprinderilor publice influenţează negativ lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi, iar acest efect negativ se repercutează asupra echilibrului bugetului de stat consolidat;
– importanţa acestor entităţi economice şi caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncţionalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic;
– faptul că neadoptarea actului normativ atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, cu consecinţe grave din perspectiva echilibrului bugetar;
– faptul că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru asigurarea stabilităţii economiei şi a echilibrului bugetar.

Este absolut inadmisibil faptul ca in mod curent in Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si in Deciziile Consiliului de Administratie se invoca prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, insa, in realitate acestea nu se aplica desi Statul Roman si-a asumat obligatii ferme fata de Fondul Monetar International.

In acelasi timp, este incontestabil faptul ca la peste 2 ani de la intrarea in vigoare a Ordonantei, in conditiile in care aspectele mai sus menţionate au constituit o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată, scopurile urmarite de Guvernul Romaniei si de Fondul Monetar International nu au fost realizate in situatia data; aceste nerealizari afecteaza sectorul strategic in care functioneaza societatea, capacitatea acestuia de a contribui la echilibrarea bugetului de stat şi la relansarea economiei, afecteaza aplicarea legii si nivelul de trai al populatiei.

Dovada efectelor negative o constituie chiar situatia precara in care a ajuns Smart S.A. in cursul anilor 2012 si 2013: cu datorii la banci de aproximativ 45 milioane de lei, implicata in litigii ce puteau fi evitate avand ca obiect instituirea starii de insolventa si pretentii, cu debite neachitate catre furnizori in valoare de aproximativ 14 milioane de lei, macinata de conflicte interne, aspecte care se afla in contrast cu urmatoarele masuri luate de conducere: dublarea posturilor de directori pentru persoane aduse din exteriorul societatii si a sistemului fara pregatirea, experienta si performantele necesare, angajari masive de personal, amenintarea si indepartarea unor angajati ai societatii cu experienta si rezultate pozitive, ignorarea dialogului social, instaurarea dezordinii si tensiunilor, deterioarea imaginii societatii etc.

♦ La data de 01.10.2013 Consiliul de Administratie (din care fac parte si membri ai directoratului Transelectrica SA) l-a desemnat in mod nelegal in functia de director general pe presedintele Consiliului de Administratie Constantin Marius Banu, fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, fost membru al directoratului Companiei de Asigurări – Reasigurări Exim România SA, director la Direcţia de Supraveghere şi Control a CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor) şi auditor la Curtea de Conturi.

Noul director general Constantin Marius Banu (urmarit penal pentru modul in care a utilizat fondurile Direcţiei de Supraveghere şi Control a CSA) i-a promovat in functiile de directori pe sefii de servicii incadrati in societate pe criterii politice in anul 2013 (care l-au sabotat pe Ionel Malenda), a procedat la alte angajari in functiile de consilieri si sefi de servicii tot pe criterii politice si a indepartat din societate angajatii incomozi. Printre primele masuri dispuse dupa numirea in functie s-a aflat si aceea de modificare a structurii organizatorice in vederea desfiintarii Serviciului Disciplina Contractuala si a postului incadrat de consilierul juridic Melu Liciu care, in calitate de presedinte al comisiei de analiza a achizitiilor, a consemnat in rapoartele intocmite grave nereguli, a nominalizat responsabilii si a inaintat propuneri pentru remedierea deficientelor. Odata cu concedierea consilierului juridic Melu Liciu accesul la fondurile societatii a devenit liber si neingradit in conditiile in care niciun alt angajat nu a mai pretins aplicarea intocmai a prevederilor legale in vigoare si utilizarea eficienta a fondurilor societatii, dimpotriva, inclusiv directorii de sucursale (angajati cu multa experienta dar si cu multe pretentii) au „plecat capul” si au girat actele nelegale ale unei echipe de conducere necompetente.

Decizia nr. 15/30.09.2013 prin care Consiliul de Administratie al Smart SA l-a numit director general pe Constantin Marius Banu care detinea si calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie in baza Deciziei nr. 13/10622/23.09.2013 este nelegala intrucat O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin norma de la art. 35 alin. (3) dispune in mod imperativ faptul ca Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit director general: „Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general”. In plus, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice impune prin textul art. 35 alin. (4) si urmatoarele o procedura de selectie a directorilor care nu a fost aplicata.

In aceste conditii, fostul consilier juridic al societatii Liciu Melu a atacat in instanta actele emise in mod nelegal de Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie al Smart SA. Prin Sentinta civila nr. 3846/09.07.2014 instanta civila a Tribunalului Bucuresti a dispus anularea Hotarii nr. 6/12.08.2013 prin care Adunarea Generala a Actionarilor Smart S.A. a anumit membrii Consiliului de Administratie, anularea Deciziei nr. 15/30.09.2013 emisa de Consiliul de Administratie al Smart SA prin care l-a numit pe Constantin Marius Banu in functia de director general si anularea Deciziei nr. 18/12587/o6.11.2013 cu privire la aprobarea unei noi structuri organizatorice.

09.07.2014. Ora estimata: 08:30. Complet: C8-Fond. Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată şi precizată formulată de reclamantul Melu Liciu (CNP 1630603400230), cu domiciliul în Bucureşti, bd. Timişoara nr. 35A, bloc T9, etajul 9, ap.112, sectorul 6, în contradictoriu cu pârâta Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” S.A., înregistrată la registrul comerţului sub nr. J40/8613/2001, C.U.Î. 14232728, cu sediul în Bucureşti, bd. General Gheorghe Magheru, nr.33, sector 1, cu sediul ales în Bucureşti , str. Sfânta Vineri, nr.29, Clădirea „Bectro Center”, etaj 3, sector 3. Constată nulitatea absolută a punctului 2 din Hotărârea nr.6/12.08.2014 a Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” S.A. şi a actelor subsecvente, respectiv a Deciziei nr.15/30.09.2013 prin care Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” S.A. a numit Director General pe domnul Constantin Marius Banu( care deţinea şi funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, în baza Deciziei nr.13/10622/23.09.2013) şi a Deciziei nr.18/12587/06.11.2013 a Consiliului de Administraţie privind aprobarea noii structuri organizatorice a pârâtei, începând cu data de 15.11.2013. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 480 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Conform art.425 alin.3 şi art.471 alin.1 din noul Cod de procedură civilă apelul şi motivele de apel se depun la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09 iulie 2014. Document: Hotarâre  3486/2014  09.07.2014

♦ Avand in vedere solutia pronuntata de instanta de judecata, Secretariatul General al Guvernului Romaniei, Ministerul Finantelor Publice si Transelectrica SA au obligatia de a dispune masuri pentru:

– Inlocuirea membrilor Adunarii Generale a Actionarilor Smart SA pentru faptul ca au numit membrii Consiliului de Administratie cu incalcarea normelor de interes public continute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (prejudiciind interesele Statului Roman, interesele Transelectrica SA, interesele legitime ale actionarilor, interesele legitime ale angajatilor acesteia) si pentru faptul ca au sabotat intelegerile care au intervenit intre Romania si Fondul Monetar International;

– Inlocuirea membrilor Consiliului de Administratie pentru faptul ca au numit un director general cu incalcarea normelor de interes public continute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice in persoana lui Constantin Marius Banu care a adus societatea la limita insolventei (in acest moment nu sunt fonduri pentru plata salariilor angajatilor), care nu a dispus masurile care se impuneau pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii de echipele anterioare, nu a dispus masurile care se impuneau pentru inlaturarea deficientelor in activitatea de achizitii, a efectuat numiri in functii de conducere si de executie numai pe criterii politice, a amenintat si a indepartat din societate angajatii compententi.

– Restituirea tuturor veniturilor incasate de la Smart SA, dupa data emiterii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6 din 12.08.2013 si Deciziei Consiliului de Administratie nr. 15 din 30.09.2013, de catre membrii Consiliului de Administratie al Smart SA si directorul general Constantin Marius Banu.

– Incetarea contractelor individuale de munca incheiate de catre Constantin Marius Banu cu directorii, sefii de servicii, sefii de birouri, cu celelalte persoane angajate in societate dupa data de 30.09.2013, drept consecinta a anularii Hotararii nr. 6 din 12.08.2013.

♦ Nereguli grave in activitatea de achizitii, inactiunea conducerii societatii in legatura cu acestea, protectia persoanelor vinovate:

Prin Decizia nr. 160 din 19.04.2013 directorul general al societatii a numit comisia de analiza a contractelor. Presedintele comisiei a fost numit consilierul juridic Melu Liciu, angajat profesionist, cu experienta in activitatea juridica si de achizitii. Comisia a intocmit rapoartele nr. 12363/01.11.2013, nr. 11784/18.10.2013, nr. 12076/25.10.2013, nr. 12077/25.10.2013, nr. 11771/18.10.2013, nr. 11772/18.10.2013 si nr. 11620/16.10.2013 in care a consemnat grave deficiente in activitatea de achizitii insa rezultatele nu au fost pe placul echipei directorului general Constantin Marius Banu care dorea perpetuarea modului de lucru nelegal astfel incat contractele de achizitii sa fie atribuite societatilor agreate de echipa in cauza, in conditiile si la preturile dorite.

In aceste imprejurari, in luna noiembrie 2013 directorul general Constantin Marius Banu a propus in mod abuziv Consiliului de Administratie desfiintarea Serviciului Disciplina Contractuala si concedierea consilierului juridic Melu Liciu, presedintele comisiei. In loc sa acorde protectia necesara angajatului care a constatat si a consemnat neregulilile comise, Consiliul de Administratie si directorul general Constantin Marius Banu au actionat impotriva intereselor societatii si l-au concediat pe acesta.

In plus, Consiliul de Administratie si directorul general nu au intreprins nicio masura pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii de echipa PDL care a condus societatea pana in luna decembrie 2012 si pentru angajarea raspunderii persoanelor care au girat si au avizat actele nelegale ale acestei conduceri, astfel:

– Nu s-au intreprins actiuni eficiente si utile pentru recuperarea prejudiciilor produse cu ocazia derularii procedurilor de atribuire si contractelor nr. 695, nr. 699 si nr. 701/2012 incheiate cu SC Terra Group Trading SRL, pentru remedierea deficientelor inregistrate in activitatea de achizitii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate. Avocatii Cristina Ciuca si Florin Rosu, angajati pe criterii politice dupa indepartarea abuziva a consilierilor juridici, nu au depus diligentele necesare pentru apararea in mod corespunzator a intereselor Transelectrica SA – filiala Smart SA in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata; Smart SA a pierdut procesele respective urmand a achita sumele datorate, penalizari de intarziere si cheltuielile de judecata (avocatii nu au verificat pe portalul instantelor de judecata si nu au avut cunostinta de litigiile in care este implicata societatea, nu au elaborat apararile necesare si nu s-au prezentat la termenele de judecata).

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului nr. 687/09.10.2012 avand ca obiect furnizare anvelope auto pentru iarna, camere de aer si benzi de janta si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 11771/18.10.2013;

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si contractului nr. 650/10.05.2012 avand ca obiect furnizare 8 autoutilitare cu bena, tractiune integrala, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 11772/18.10.2013;

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor constatate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si pe parcursul derularii contractului nr. 642/23.04.2012 avand ca obiect furnizare anvelope de vara, benzi de janta si camere aer si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 11620/16.10.2013;

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si pe parcursul derularii contractului nr. 658/01.06.2012 avand ca obiect furnizare produse software, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 12077/25.10.2013.

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si contractului nr. 659/2012 avand ca obiect furnizare echipamente individuale de protectie pentru lucrul sub tensiune, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 12363/01.11.2013.

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si pe parcursul derularii contractului nr. 670/2012 avand ca obiect furnizare carburanti auto prin intermediul cardurilor de credit emise de furnizor, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 13400/22.11.2013. Nu s-au dispus masuri pentru tragerea la raspundere a persoanei care a avizat pentru legalitate acest contract desi contine clauze contrare intereselor Smart SA.

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru remedierea deficientelor inregistrate pe parcursul derularii procedurii de atribuire si pe parcursul derularii contractului nr. 662/2012 avand ca obiect furnizare truse, aparate si dispozitive, pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate, potrivit celor consemnate in raportul nr. 13401/22.11.2013.

– Nu s-au intreprins masurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciilor produse de fostul director general Cosmin Mihai Monac care a plecat cu cardurile, autoturismul si actele societatii.

– Nu s-au dispus masurile care se impuneau pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii constand in acordarea de premii exagerate in anul 2012 desi ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri domnul Daniel Chitoiu a promis public in aprilie 2013 recuperarea acestor sume.

Din examinarea situatiilor cu premiile acordate in Smart SA in anul 2012 se poate observa faptul ca chiar persoanele care au prejudiciat societatea, respectiv persoanele care au condus societatea (Cosmin Mihai Monac, Ion Vajan, Laurentiu Zainea), cele implicate in activitatea de achizitii (Catalin Constantinescu, Andrei Ciprian) si cele care au avizat pentru legalitate contractele cu probleme (Valentina Ionescu) au beneficiat de aceste premii nejustificat de mari. Rezultatele controalelor efectuate de Ministerul Finantelor Publice, de Curtea de Conturi a Romaniei, de Serviciul Antifrauda din Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri confirma fara rezerve cele relatate insa nimeni nu dispune nicio masura; abuzurile se produc in continuare. Apreciem ca, in situatia in care nu se vor dispune masuri in regim de urgenta pentru remedierea deficientelor relatate, Transelectrica SA va putea fi trecuta pe lista societatilor de stat aflate in insolventa si de aceasta situatie vor profita chiar persoanele vinovate.”

95 responses

 1. VV

  Nimic nu impiedica institutiile abilitate sa dispuna masurile legale care se impun inainte de solutionarea definitiva a unui litigiu, daca s-au incalcat normele de interes public. Este chiar recomandat acest lucru.
  Constantin Florescu

  Apreciază

  29 august 2014 la 13:52

  • VV

   Cu siguranta Melu v-a lovit rau de tot…exact unde va doare….daca sunteti asa de disperati incat luati unele date reale, le combinati cu unele mincinoase si le faceti publice pentru a-l denigra.
   Spre exemplu:
   – da, s-a nascut in Vaslui si are domiciliul in Bucuresti, care este problema?
   – a urmat o facultate de drept la fara frecventa, 5 ani?
   – a fost militar activ 22 de ani, pana in anul 2004.

   La celelalte nu va poate raspunde decat el, desi cum il cunosc, nu va raspunde unor mizerii
   etc…..

   Se pare ca Melu va reusi ce si-a propus pentru ca sunteti disperati….

   Constantin Florescu Caransebes

   Apreciază

   29 august 2014 la 14:07

   • Cosmin

    Stimate Domn Florescu Caransebes
    Va spun sncer ca nu vreau ca acest biped Melu Liciu sa imi rasunda ii cunosc vocabularul imitat de mahala pe care il are
    Am facut publice inexactitatile din datele lui personale declarate de el Facind cursurile la fara frecvena este limpede de ce vocabularul pe care il are
    Pentru cultura dumitale CNP nu se schimba daca te stabilesti in alta localitate
    De altfel puteti constata ca si-a modificat CV publicat
    Nu eu il denigrez ci faptele lui care inacaseaza salariu pentru a afirma numai irealitati
    Cosmin

    Apreciază

    5 septembrie 2014 la 10:23

   • Cosmin

    Domnule Florescu
    In cei 22 ani militar activ cum spui dumneata ai inclus si serviciul obligatoriu dupa implinirea varstei de 18 ani? I-a vdeti nu cumv de la gradinita a fost militar activ?

    Apreciază

    5 septembrie 2014 la 12:07

   • Cosmin

    STIMATE DOMN Florescu
    Disperarea este sentimentul pe care il ai dumneata Noi incercam sa va explicam domniei tale si petentului militar de cariera ca la scoala pe carea urmat-o la fara frcventa nu s-a predat sau el nu a invatat ca nu se poate aplica o sentinta nedfinitiva
    Exercitindu-se caile atac pot sa rezerve mari surprize Militar activ la tancuri in timp de pace.
    Cosmin

    Apreciază

    7 septembrie 2014 la 21:40

  • VV

   Dragilor,

   Mai aveti multe, foarte multe de invatat. Si sunteti mici…mici de tot.
   De aceea avea dreptate cineva care spunea ca nu o sa ajungeti la nivelul unora dintre noi nici intr-o mie de ani.

   Daca o persoana inainteaza o plangere penala, impotriva altor persoane, pentru abuz in serviciu, si acea plangere penala este respinsa de instanta, din diverse motive, nu inseamna ca petentul respectiv are antecedente penale.

   Dimpotriva, daca plangerea penala a fost inaintata fara rea credinta, este de apreciat.
   A luat atitudine fata de nereguli. A adoptat o conduita corecta. A crezut intr-o idee si a avut curajul sa lupte pentru ea.

   Chiar merita tot respectul.

   Constantin Florescu Caransebes

   Apreciază

   29 august 2014 la 14:32

 2. VV

  Eu inteleg faptul ca sunt mai multe nereguli care ar trebui verificate si sanctionate. Insa demersul se transforma intr-o judecare a celui care le sesizeaza …tipic noua romanilor.
  Sub protectia anonimatului sunteti tare curajosi …si transmiteti informatii neadevarate.
  Constantin Florescu.

  P.S. Il cunosc pe Melu din 1983, din scoala militara, tot respectul.

  Apreciază

  29 august 2014 la 13:47

  • Cosmin

   La care scoala militara in ce localitate ne puteti spune?
   Cosmin

   Apreciază

   7 septembrie 2014 la 12:56

 3. Dorina

  Domnule Melu
  Pana astazi nu mi-am imaginat ca o persoana poate MINTII atat
  Sa afle toti forumistii urmatoarele
  1.Facultatea de drept se face in 4 ani dumneata ai terminat-o in 5ani
  2.La instanta cf actelor depuse ai o adresa iar in CV pe care l-ai promovat pe net declari alta adresa
  3.Nivelul de cunostinte franceza nivel mediu si la fel scrii si ptr lb engleza.
  4. Dupa CNP esti nascut in Bucuresti iar in CV scrii ca in M.Vaslui
  5.Esti nascut in anul 1963 si la Fac de Drept ai intrat in 1996 adica la varsta de 33 ani Cu ce te-ai ocupat pina la varsta de 33 ani
  6.Toate institutiile pe unde ai fost i-ai facut fericiti pe toti cind ai plecat.
  7. Ai terminat Facultatea in 2001 si de-abia in 2005 te-ai inscris in Colegiul Consilierilor Juridici
  8.Toate licitatiile pe care le-ai vizat la SC Smart SA au fost contestate si trimise dosarele la instantele de judecata pentru modul defectuos al dosarelor prezentate din partea autoritatii contractante
  Voi inainta si eu la SGG toate aceste constatari
  Cum ai reusit ca in cei 5ani de facultate sa dobindesti doar statutul de consilier juridic
  Cred ca ai auzit de art 203 din NCP
  Iti urez o dupa amiaza placuta si lectura placuta Poti sa stergi unele mesaje care iti spun adevarul constatarile facute de mine le poate face oricine mai ales cind stai prin facultate mai mult decit altii

  Apreciază

  25 august 2014 la 15:29

  • Reprezentantii sindicatelor

   IN CURAND VETI PUTEA CITI DOCUMENTE SCANATE CU PRIVIRE LA: :

   – contracte incheiate in Transelectrica,
   – salarii si prime in Transelectrica;
   – venituri membri AGA si CA;
   – contracte de achizitii incheiate in Smart de Monac, Banu, Malenda;
   – procese verbale de verificare;
   – proces verbal incheiat de Curtea de Conturi;
   – procese verbale incheiate de auditorii interni;
   – contractele incheiate de Manolache si Banu;
   – prime in Transelectrica si Smart SA;
   – sistemul de relatii in Smart SA

   Apreciază

   29 august 2014 la 15:35

  • Unii colegi din sindicat

   Nu faceti altceva decat sa falsificati realitatea si sa denigrati un om care a fost corect oriunde a lucrat, doar pentru faptul ca el s-a identificat iar dvs. aveti posibilitatea de a-l denigra sub protectia anonimatului.

   Niciodata colegul nostru nu a ascuns evenimentele in care a fost implicat, a atasat la dosarul personal, desi nu era obligat, documente cu privire la acestea si le-a comentat chiar el, de mai multe ori, cu colegii de birou juristi. Intrebati-i si vor confirma.

   Pe intuneric insa multi talhari ies la drumul mare si dau oamenilor in cap.

   Dumneavoastra sunteti unul dintre acestia.

   Apreciază

   29 august 2014 la 17:41

  • Unii colegi din sindicat

   Doamna „Dorina”,

   Asa cum am mai precizat, pe intuneric multi talhari ies la drumul mare si dau oamenilor in cap. Si dumneavoastra sunteti unul dintre acestia.

   Nu va mai raspundem, ne pierdem timpul cu dvs.

   Dragatoiu

   Apreciază

   29 august 2014 la 18:18

  • Banderas

   Domnul Codrin aveti mintea cat o nuca si sunteti dus cu capul …

   Apreciază

   29 august 2014 la 23:30

 4. Dorina

  Domnule Melu
  Pana astazi nu mi-am imaginat ca o persoana poate MINTII atat
  Sa afle toti forumistii urmatoarele
  1.Facultatea de drept se face in 4 ani dumneata ai terminat-o in 5ani
  2.La instanta cf actelor depuse ai o adresa iar in CV pe care l-ai promovat pe net declari alta adresa
  3.Nivelul de cunostinte franceza nivel mediu si la fel scrii si ptr lb engleza.
  4. Dupa CNP esti nascut in Bucuresti iar in CV scrii ca in M.Vaslui
  5.Esti nascut in anul 1963 si la Fac de Drept ai intrat in 1996 adica la varsta de 33 ani Cu ce te-ai ocupat pina la varsta de 33 ani
  6.Toate institutiile pe unde ai fost i-ai facut fericiti pe toti cind ai plecat.
  7. Ai terminat Facultatea in 2001 si de-abia in 2005 te-ai inscris in Colegiul Consilierilor Juridici
  8.Toate licitatiile pe care le-ai vizat la SC Smart SA au fost contestate si trimise dosarele la instantele de judecata pentru modul defectuos al dosarelor prezentate din partea autoritatii contractante
  Voi inainta si eu la SGG toate aceste constatari
  Cum ai reusit ca in cei 5ani de facultate sa dobindesti doar statutul de consilier juridic
  Cred ca ai auzit de art 203 din NCP
  Iti urez o dupa amiaza placuta si lectura placuta Poti sa stergi unele mesaje care iti spun adevarul constatarile facute de mine le poate face oricine mai ales cind stai prin facultate mai mult decit altii

  Apreciază

  23 august 2014 la 17:39

 5. eminemscu

  Nu e vorba numai de SC SMART SA,ci de intreaga Companie.
  Intreaga structura functioneaza pe baza de coruptie, abuz de putere,trafic de influenta,samd. Doar stiti lucrul acesta.
  Sa facem un calcul simplu. Cati dintre cei angajati nu au in aceeasi structura – Transelectrica – un tata,o mama,o sotie,un sot,un fiu,o fiica,un nepot,o nepoata,o amanta?
  Cati dintre cei angajati s-au angajat pe propriile puteri si cat de departe au ajuns,ca functie si ca salariu?
  Pentru cati dintre angajati s-a intervenit pe undeva cu scopul de a ajunge pe o functie importanta si cu o remunerare pe masura,pe masura functiei sau pe masura pilei?
  In intreaga Companie majoritatea vor sa fie sefi,sefi de birouri,sefi de servicii si de restul directori,cat mai multi,directori cu salarii nesimtite care-si vad linistiti afacerile lor, directori care dispun cand vor,cum vor si de ce vor,dupa bunul lor plac.
  In curand,in aceasta Companie vor fi numai directori. Daca nu exista functiile,se pot inventa,doar asta se face de un timp incoace. Se inventeaza functii cu remunerari ”corespunzatoare” pentru pilosi si pentru ”merituosi”.
  Se inventeaza structuri noi si se umfla organigrame pentru unii care ”trebuie” sa aiba functii importante si pentru care se da un telefon,ori se intrunesc 2 sau 3 capi cu influenta.
  Totul e la mica intelegere,iar o mana spala pe alta.
  Prioritate au pilosii, sustinutii politic si desigur rudele de orice grad.

  Sa mai spun?
  Poate, voi reveni.

  Apreciază

  16 august 2014 la 11:19

  • Popa Ioana

   Acest mesaj veninos spune doar trunchiat adevarul intrucit referitor la Sentinta data de TMB in data de 09.07.2014 de Completul C8-Fond nu este definitiva este pronuntata cu APEL in 30zile de la comunicare Ce masuri ar vrea semnatarul sa se intreprinda? Acelas petent in 2010 a fost executat silit intr-un dosar penal Sentinta pronuntata in 2010 este definitiva de catre Judecatoria Sector 6 Petentul a fost si executat silit in anul 2011conform hotarririi va redau Sentinta
   Complet: 1-C1P-L
   Tip solutie: Soluţionare
   Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii plângerii formulată de petent, invocată de Drăghici Oana Diana prin apărător, ca neîntemeiată. În temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) C. proc. pen., respinge plângerea formulată de petentul Melu Liciu, împotriva Rezoluţiei nr. 1741/ P/ 2009 din data de 15.01.2010 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, în contradictoriu cu intimaţii Nemeş Aurel Victor, Băjenaru George, Titere Isabelle Eugenia, Mărăcineanu Grigore, Stan Gabriel Costel, Călin Doina Hermina, Drăghici Oana Diana, Apostu Dănuţ, Tene Ovidiu Dorel şi Florescu Şteluţa, ca neîntemeiată. Menţine rezoluţia atacată nr. 1741/ P/ 2009 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 6 Bucureşti la data de 15.01.2010. În temeiul art. 192 alin. 2 C. proc. pen., obligă petentul la plata sumei de 500 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art.193 alin. 6 C.proc.civ., obligă petentul la plata sumei de 5000 lei către intimata Titere Isabelle Eugenia, 5000 lei către intimatul Băjenaru George şi 5000 lei către intimatul Tene Ovidiu Dorel, reprezentând cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 decembrie 2010.
   Document:
   Petentul vrea ca statul sa i-a masuri imediate uitind ca de fapt el este un individ cu antecedente penale

   Apreciază

   21 august 2014 la 08:45

   • Reprezentantii sindicatelor

    Draga „Doamna Popa Ioana”,

    Institutia respectiva, datorita deciziei abuzive emise de comisia formata din persoanele nominalizate in punctul dvs. de vedere, impotriva carora Domnul Melu Liciu a inaintat si plangere penala, a achitat Domnului Melu Liciu suma de 60.000 lei despagubiri materiale, potrivit hotararii pronuntate de instanta civila.

    De ce nu spuneti adevarul si denigrati un om cu coloana vertebrala?

    Popa Ion

    Apreciază

    29 august 2014 la 15:56

   • Unii colegi din sindicat

    Doamna Popa Ioana,

    Asa cum am mai precizat, pe intuneric multi talhari ies la drumul mare si dau oamenilor in cap. Si dumneavoastra sunteti unul dintre acestia.

    Nu va mai raspundem, ne pierdem timpul cu dvs.

    Dragatoiu

    Apreciază

    29 august 2014 la 18:19

    • Rache

     Pentru sustinatorii lui Liciu Melu:

     Asa este, noi cu totii si cu toatele: Ioana, Dorina, Alina, Anca, Simona, Valentina, trebuie sa-l denigram cat putem (daca avem cu ce…sic) pentru ca ne piedem functiile…si salariile…si primele….si amantii…. „da nu e normal asa”? ca doar am repurtat atatea succesuri pentru Transelectrica – Smart si vine el sa ne dea afara, sa ne strice culcusul nostru cald? noi unde ne mai tavalim? pai cine ne mai angajeaza pe noi?
     Hai ……fara pardon….fara nume si prenume….sa nu ne stie barbatii de acasa….sa-i dam la cap….ca mai e timp…..ca daca vin altii si vad cate gafe am facut in contracte si in alte lucrari …sa nu ne suparam baietii ….dracii de ei…….intram in puscarie 90% din Smart…..

     Rache

     Apreciază

     31 august 2014 la 13:23

  • LM

   Va multumesc.
   LM

   Apreciază

   29 august 2014 la 15:16

 6. eminemscu

  Aceasta se vrea o sesizare catre organele abilitate,iar daca ne numim cu adevarat STAT DE DREPT, PUROIUL de care se facea vorbire acum cateva zile, trebuie eliminat.

  Ar trebui retinute urmatoarele aspecte legate de aceasta COMPANIE PROFITABILA pentru diverse grupuri de interese din lumea afacerilor.
  Lucrurile sunt extrem de grave in toata structura Companiei,nu numai la nivel de achizitii sau privind modul de atribuire a contractelor.
  Compania a devenit in mod repetat si cu intentie tinta structurilor MAFIOTE ce s-au infiltrat in Companie in ultimii ani cu scopul de a capusa permanent sub toate formele si sub toate aspectele,uitand de obiectul de activitate real al Companiei.
  S-a tolerat,s-a trecut cu vederea,s-a permis totul sub atenta si directa coordonare a conducerilor Companiei,incepand de la modul de acordare si intocmire a contractelor de orice fel si de orice tip ce exista in companie,modul in care se fac angajarile si criteriile de angajare,modul in care sunt coordonate toate activitatile,modul in care se infiinteaza sau se desfiinteaza structuri in cadrul Companiei,dar si a modului de functionare a acestora.
  De ani de zile se trece cu vederea si este permis nepotismul an de an,luna de luna. Se angajeaza tati,mamici, matusi,unchi,fii,fiice,nepoti,nepoate,dar pana cand?
  Odata existand aceste familii,nu va este clar ca in permanenta va exista traficul de influenta ori abuzul de putere?
  De ani de zile sunt permise si se trec cu vederea angajarile pe criterii politice,fie ca e vorba de PDL,PNL,PSD,samd. Cu acordul cui? Desigur cu acordul conducerilor Companiei si a structurilor mafiote pe baza traficului de influenta si abuzului de putere.
  De ani de zile se trece cu vedere si este permisa acordarea de contracte de toate tipurile cu atribuire directa sau prin licitatie unor cunostinte,rude,prieteni, sustinatori politici,samd.
  De ani de zile in cadrul Companiei se fac si se desfac documente pe baza unor telefoane primite de undeva de sus,pe baza unor intelegeri politice sau a unor promisiuni ca se ofera ceva la schimb. Trafic de influenta se numeste sau abuz de putere? Sa mai vorbim si de mita? Sa mai vorbim si de coruptie? Sau de santaj?
  Tovarasii implicati se stiu foarte bine,cei ce au contribuit cu atentie si cu daruire la infectarea si umplerea ranilor cu PUROI pana ce intreaga structura a devenit o CANGRENA,poate,in ideea ca altii nu vad,nu aud,nu sesizeaza,nu iau masuri.

  Asadar,NOI,vom face tot ce ne sta in putere si puteri pe orice cale pentru elimina RAUL si pentru a nu le permite acestor capuse sa aduca sistemul in pragul colapsului.

  JOS MAFIA!
  JOS CAPUSELE!
  JOS MIZERIA!

  Apreciază

  15 august 2014 la 21:47

  • Vlad Tepes Electrocutatul

   Slaba reactie …cu o floare nu se face primavara….de aceea probabil ne meritam soarta….

   Apreciază

   15 august 2014 la 23:42

  • Gigi Inalta Tensiune

   Care noi? suntem doar 3, eu cu tine si cu mine…

   Apreciază

   15 august 2014 la 23:43

  • Leul

   Vreau sa mai cred ca sunt oameni buni in Smart SA…sau cel putin erau când eu lucram acolo. Oameni de incredere, de calitate, profesionisti care nu erau dispusi la …compromisuri majore. Unde sunt acei oameni deosebiti? unde este Diaconu, Fagarasan, Stroica, Nitu, Popa, Jecu, Ciobanu etc. sau „copii acestora”? ce faceti oameni buni? ati murit? voi erati „profesori” nu-i asa?
   Eu asa simt… ati murit…nu mai existati…sunteti doar umbrele celor de altadata… sunteti anihilati de niste ödrasle parvenite (Lungu, Rosu, Corbu, Petrache) cu toata scoala si experienta voastra….mai ciuguliti cateva firmituri de la …domnii directori de 28 de ani, fara alfabet in desaga. E bun salariul la Sibiu, Pitesti, Constanta, Bacau, Caiova…. mai e un pic si ati scapat…iesiti la pensie.
   Vine unul de nu stiu unde, unul strain de domeniu, cu un nume cam ciudat – Liciu Melu – dar cu coloana vertebrala, scolit la armata si la drept, cu dreptatea in singele lui de militar ca asa a fost crescut si educat, va vede in pamant umiliti si garboviti, fura biciurile stapanilor vostri Monac si Banu carora le pupati mainile, le explica abecedarul Legii, ii urecheaza zdravan si ii cheama in fata magistratului, ii pune in genunchi si voi…a doua zi pupati in continuare….. Piata Independentei?
   Pai voi nu meritati asa colegi …scuze am uitat …..voi sunteti deja morti…cu salariile si primele voastre cu tot…
   Mai…dar voi ….lupi batrini…morti fiind….unul dintre voi…..da macar unul singur….ati intrebat in ce directie merge Smart SA? si de ce baiatul asta, curat si drept, venit din alta lume v-a intins o mana pe care voi ati muscat-o de 2 ori?

   Apreciază

   16 august 2014 la 00:31

  • LM

   Va multumesc.

   LM

   Apreciază

   29 august 2014 la 15:15

  • Reprezentantii sindicatelor

   IN CURAND VETI PUTEA CITI DOCUMENTE SCANATE CU PRIVIRE LA: :

   – contracte incheiate in Transelectrica,
   – salarii si prime in Transelectrica;
   – venituri membri AGA si CA;
   – contracte de achizitii incheiate in Smart de Monac, Banu, Malenda;
   – procese verbale de verificare;
   – proces verbal incheiat de Curtea de Conturi;
   – procese verbale incheiate de auditorii interni;
   – contractele incheiate de Manolache si Banu;
   – prime in Transelectrica si Smart SA;
   – sistemul de relatii in Smart SA

   Apreciază

   29 august 2014 la 15:34

  • Sindicalistii

   Pentru eliminarea oricarei confuzii revendicam articolul Smartii de la Transelectrica SA, cu precizarea ca am solicitat informatii si pdv pe care ni le-am insusit.

   Sindicalistii.

   Apreciază

   1 septembrie 2014 la 01:07

   • Dorina

    Ati creat confuzie pentruca nu ati verificat afirmatiile din materialele pe care le-ati publicat Ori stimabilul Melu Liciu cred ca v-ati convins cat de profesionist este,un executat silit penal.
    Ati luat hotarirea cea mai inteleapta sa revendicati articolul deoarece din informatiile dumneavoastra cu materiale pe care le detineti ati constatat ca sveic Melu Liciu nu merita atentia si nici sustinerea dumneavoastra Nu numai ca nu este un specialist in domeniu deoarece dumnealui este un detectiv particular ,interpretind actele din punctul de vedere al celui care il solicita serviciile si nu a adevarului si a interpretarii corecte a legislatiei
    Insist a se face verificari a perioadei in care a fost angajat la SC Smart SA daca si-a indeplinit sarcinile de serviciu sau s-a ocupat de cu totul altceva
    Si in cazul in care nu poate demonstra ca si-a indeplinit sarcinile de serviciu sa se demareze actiunea de recuperarea salariul incasat

    Apreciază

    1 septembrie 2014 la 06:52

    • Florin Coca

     Dorina,

     Nu mai insista, nu ai pentru ce…postarea ta este jenanta…
     Liciu Melu este un profesionist, un om de exceptie, crescut si la scoala Armatei Romane, curat, competent, cu caracter. Un jurist foarte apreciat si de fostii lui colegi.
     A fost un exemplu pentru noi, ne-a invatat meserie.
     A fost seful meu, m-a invatat carte (sa aplic legea in domeniul….), mai am un an si ies la pensie.

     Ii multumesc.

     Florin Coca

     Apreciază

     2 noiembrie 2014 la 23:04

   • Dorina

    Apel Catre Sindicalisti

    Va recomand a verifca isairicul reclamatiilor si afirmatiilor „profesionaistilui”Melu LIciu si sa contati calitatea verficarilor la fel de „profesionaliste”pe care le face ce rezultate are in instanta
    Nu ii mai acordati credibilitate totala ca veti dezamagiti
    Starneste situatii hilare afirmatiile sale.Nu va mai puneti sperante desarte in numicurile societatii

    Apreciază

    8 septembrie 2014 la 18:55

    • Marius

     DomnilorSindicalisti
     Pe toate canalele de televiziune se anunta futrul unui Transformator I-a vedeti nu tot Monac cu echipa lui l-a furat? Unde va este vigilenta? Ce faceti dormiti si visati doar la salariile pe care le luati de pomana.
     Marius

     Apreciază

     8 noiembrie 2014 la 11:08

 7. veverita$$

  O prima solutie ar fi aceea a infiintarii unui sindicat la Smart – Executiv care sa apere interesele angajatilor si societatii.

  Apreciază

  14 august 2014 la 21:46

  • Scanteie

   Doamna/domnisoara Veverita $$,

   Cred personal ca nu lucrati la Smart SA Executiv pentru ca daca ati fi lucrat acolo ati fi stiut ca dvs aveti sindicat arondat o parte a salariatilor din executiv sunt la Sindicatul DEN iar o alta parte a salariatilor sunt la Sindicatul Univers.

   Dar ce sa faca sindicatul la executiv? sa doarma pe banii nostrii?

   Eu sunt de parere ca acest sindicat are ca obiectiv principal salariatul si apararea drepurilor acestuia; sau ma insel?

   Unde a fost sindicatul cand Constantinescu a fost scos din birou si a stat pe culoarele Executivului luni de zile, pana cand domnul Malenda s-a milostivit si i-a dat un scaun intr-un colt.

   A vazut cineva demisia lui Constantinescu? in care omul atragea atentia conducerii ca se pune in pericol Sistemul Energetic National i-a pasta cuiva?

   Sau unde a fost sindicatul cand in Ianuarie 2013 salariatii SM Constanta au pus fiecare bani din salarii ca sa cumpere cornier (pentru ca dl. Malenda nu le semna referatul) pentru stalpii de inalta tensiune.

   Paratrasnet

   Apreciază

   1 septembrie 2014 la 15:47

 8. eminemscu

  JOS MAFIA DIN TOATA COMPANIA!
  JOS NEPOTISMUL!
  JOS ANGAJARILE PE PILE,CUNOSTINTE,RELATII!
  JOS SLUGARNICIA,JOS UMILINTA, JOS BATAIA DE JOC!
  JOS FURTURILE DIN BANUL PUBLIC!
  JOS CU CEI CE SE AFLA PE FUNCTII DE CONDUCERE SI NU AU PREGATIRE DE SPECIALITATE! LA MUNCA DE JOS CU EI!
  JOS CU MITA! JOS CU TRAFICUL DE INFLUENTA!
  JOS CU SMENARII,JOS CU SMECHERII!

  Apreciază

  14 august 2014 la 20:23

 9. Claudia Rus

  Domnului Melu Liciu,

  Eu personal inteleg de ce va luati de dl Banu Marius Constantin care va fortat sa va dati demisia,
  Dar cum ramane cu contractele atribuite de domnii Ionel Malenda, Lungu Doru Codrin, Gheorghe Paun, Dan Manolache, Petrache Liviu, Rosu, care au atribuit in Februarie 2013 contracte catre SC Nova Industrial SA fara nici o procedura de achizitie in timp ce tot domnul Malenda in luna Ianuarie 2013 prin circulara nr.11 a comunicat catre toate sucursalele de mentenanta Smart ca nu se mai achizitioneaza nimic fara respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 34/2006.
  Sau cum au achizitionat tot echipa domnului Malenda apa minerala de la „izvoarele de apa minerala” de la firma domnului Malenda din Comuna Macin Tulcea.
  Sau cum echipa mai sus mentionata a achizitionat in perioada Ianuarie 2013 – Mai 2013 servicii de asigurari in valoare de peste 6.000.000 lei fara contract si evident fara respectarea legii in domeniul achiztiilor publice.
  Sau cum a achizitionat domnul Banu Marius Constantin, dl Corbu Adrian, Dl Petrache Liviu, dl Dan Manolache, dl Rosu, dna Ignea Rodica autoturisme in luna Decembrie 2013 in conditiile in care legea interzice achizitionarea de autoturisme.
  Si exemplele pot continua …
  Sa mai amintim de faptul ca dl Malenda (un electrician) a luat salariu ilegal de 18.000 lei lunar sau de faptul ca domnul Banu a luat salariu tot ilegal de 17.000 lei lunar, NU CRED CA MAI ESTE CAZUL.
  Sau de faptul ca domnul Banu a angajat persoane in societate fara a avea dreptul de semnatura.

  Lege ce inseamna acest cuvant?

  DL Melu, dl Monac a fost un sfant comparativ cu aceaste echipe de mediocri ce „asigura” mentenata sistamului energetic national.

  Apreciază

  10 august 2014 la 16:38

  • Liciu Melu

   1) In primul rand doresc sa va spun ceva: semnati Claudia Rus insa am convingerea ca nu sunteti cine pretindeti. Daca aveti curajul prezentati-va, daca nu, nu meritati un raspuns.
   2) In alta ordine de idei: eu pun in discutie problemele si evenimentele pe care le cunosc. Nu neg dar nici nu confirm cele sustinute de dvs., nu am fost implicat in aceste activitati.
   Puneti problema de parca ati dori sa ma certati insa ar trebui sa aveti in vedere faptul ca ati tacut cu totii, ati acceptati situatia, nu ati luat atitudine si nu m-ati sprijinit in demersurile mele legitime…..
   Asistati, dvs. si directorii de sucursale cu mari pretentii si nasul pe sus (a se vedea Domnul Fagarasanu…), la un jaf continuu dar va multumiti sa va luati salariile si primele, suportati umilintele si nu spuneti nimic…
   3) Nu mi-am dat demisia din Smart , am fost concediat, s-a desfiintat postul pe care il ocupam…
   4) Este grav daca s-au atribuit contracte in mod direct, dati-mi amanunte;
   5) Stiu ca s-au achizitionat autoturisme, am solicitat contractele dar au refuzat sa mi le puna la dispozitie. Daca nu vad documentatia de atribuire si contractele….nu ma pot pronunta.
   6) Aveti dreptate, Monac a facut multe „greseli” dar era mai inteligent, mai rafinat si cel putin pastra aparentele, cei care l-au succedat sunt jalnici.

   Apreciază

   11 august 2014 la 00:05

   • Liciu Melu

    Da, Monac avea o doza de onoare…

    Apreciază

    11 august 2014 la 00:16

    • Gigi Inalta Tensiune

     O doza neglijabila ….

     Apreciază

     15 august 2014 la 23:45

  • Liciu Melu

   Va rog frumos nu mai semnati Claudia Rus, stiu cine sunteti din modul in care va exprimati si pastrez confidentialitatea. Multi au dorit sa va indeparteze in mod incorect, adica sa va dea afara din societate si mi-au reprosat fapul ca nu ati fost indepartata iar eu v-am sprijinit si colega Claudia Rus, pe care sunt suparat, la fel….

   Apreciază

   11 august 2014 la 00:15

 10. Liciu Melu

  Extras memoriu

  PRIMULUI MINISTRU AL ROMANIEI
  DOMNUL VICTOR PONTA

  In temeiul prevederilor art. 6 si urmatoarele din Legea 571/2004 va aduc la cunostinta urmatoarele nereguli care s-au inregistrat in Transelectrica SA – filiala Smart SA, cu rugamintea sa dispuneti masurile care se impun, astfel:

  a) Prin Hotararea nr. 6 din 12.08.2013 Adunarea Generala a Actionarilor Transelectrica SA – filiala Smart SA a numit in mod nelegal membrii Consiliului de Administratie.
  O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice instituie o procedura obligatorie cu privire la selectia candidatilor pentru Consiliul de Administratie de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane iar intreprinderile publice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 29 alin. (5) au obligatia de a aplica aceste prevederi, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei, intrucat aceasta nu prevede un termen special. Aceste norme sunt de ordine publica, sunt imperative si cu toate acestea au fost ignorate in cazul Smart SA.
  Este absolut inadmisibil faptul ca in mod curent in Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si in Deciziile Consiliului de Administratie se invoca prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, insa, in realitate aceste norme nu se aplica desi Statul Roman si-a asumat obligatii ferme fata de Fondul Monetar International.
  In acelasi timp, este incontestabil faptul ca la peste 2 ani de la intrarea in vigoare a Ordonantei, in conditiile in care aspectele mai sus menţionate au constituit o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată, scopurile urmarite de Guvernul Romaniei si de Fondul Monetar International nu au fost realizate in situatia data; aceste nerealizari afecteaza sectorul strategic in care functioneaza societatea, capacitatea acestuia de a contribui la echilibrarea bugetului de stat şi la relansarea economiei, afecteaza aplicarea legii si nivelul de trai al populatiei.
  Dovada efectelor negative o constituie chiar situatia precara in care a ajuns Transelectrica SA – filiala Smart S.A. in cursul anilor 2012 si 2013: cu datorii la banci de aproximativ 45 milioane de lei; implicata in litigii care puteau fi evitate avand ca obiect intrarea in procedura insolventei si pretentii; cu debite neachitate catre furnizori in valoare de aproximativ 14 milioane de lei; fara resursele necesare achitarii drepturilor salariale, aspecte care se afla in contrast cu urmatoarele actiuni si inactiuni ale directorului general numit in mod nelegal Constantin Marius Banu: pasivitate fata de prejudiciile produse societatii de echipele de conducere anterioare; infiintarea unor noi posturi de conducere pentru persoane aduse din exteriorul societatii si a sistemului fara pregatirea, experienta si performantele necesare; noi angajari pe criterii politice; amenintarea si indepartarea unor angajati cu experienta, corecti in activitatea lor si competenti; concedierea subsemnatului – presedinte al comisiei de verificare a contractelor – pentru faptul ca am consemnat grave nereguli in activitatea de achizitii in rapoartele inaintate, refuzul dialogului social etc.

  b) La data de 01.10.2013 Consiliul de Administratie l-a desemnat in mod nelegal in functia de director general pe presedintele Consiliului de Administratie domnul Constantin Marius Banu, fost director la Direcţia de Supraveghere şi Control a CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor).
  Decizia nr. 15/30.09.2013 prin care Consiliul de Administratie al Smart SA l-a numit director general pe domnul Constantin Marius Banu, care detinea si calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al Smart SA in baza Deciziei nr. 13/10622/23.09.2013, este nelegala intrucat O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin norma de la art. 35 alin. (3) dispune in mod imperativ faptul ca Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit director general:
  „Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general”.
  In plus, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice impune prin textul art. 35 alin. (4) si urmatoarele o procedura de selectie a directorilor care nu a fost aplicata.

  c) Pentru faptul ca au fost incalcate normele care apara interesul public si pentru faptul ca am fost concediat in mod abuziv de un Consiliu de Administratie numit in mod nelegal am atacat in instanta actele emise de Adunarea Generala a Actionarilor si de Consiliul de Administratie al Smart SA.

  Prin Sentinta civila nr. 3846/09.07.2014 instanta Tribunalului Bucuresti a dispus:
  – anularea Hotarii nr. 6/12.08.2013 prin care Adunarea Generala a Actionarilor Smart S.A. a anumit membrii Consiliului de Administratie;
  – anularea Deciziei nr. 15/30.09.2013 emisa de Consiliul de Administratie al Smart SA prin care l-a numit pe Constantin Marius Banu in functia de director general;
  – anularea Deciziei nr. 18/12587/o6.11.2013 cu privire la aprobarea unei noi structuri organizatorice.

  d) Avand in vedere solutia pronuntata de instanta de judecata, Secretariatul General al Guvernului Romaniei, Ministerul Finantelor Publice si Transelectrica SA au urmatoarele obligatii:

  ♦ Sa inlocuiasca membrii Adunarii Generale a Actionarilor Smart SA pentru faptul ca au numit membrii Consiliului de Administratie cu incalcarea normelor de interes public continute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (prejudiciind interesele Statului Roman, interesele legitime ale actionarilor, interesele legitime ale angajatilor acesteia) si pentru faptul ca astfel au incalcat intelegerile care au intervenit intre Romania si Fondul Monetar International;
  ♦ Sa inlocuiasca membrii Consiliului de Administratie al Smart SA pentru faptul ca au numit un director general cu incalcarea normelor de interes public continute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice in persoana domnului Constantin Marius Banu prejudiciind interesele legitime ale societatii (in acest moment nu exista fonduri pentru plata salariilor datorita managementului defectuos), au numit un director general care nu a intreprins nicio actiune pentru recuperarea prejudiciilor aduse societatii de echipele de conducere anterioare, au numit un director general care nu a dispus masurile care se impuneau pentru inlaturarea deficientelor in activitatea de achizitii, care a efectuat numiri in functiile de conducere si de executie numai pe criteriul apartenentei la PDL, a amenintat si a indepartat din societate angajatii compententi.
  ♦ Sa actioneze pentru ca membrii Consiliului de Administratie si directorul general Constantin Marius Banu sa restituie toate veniturile banesti realizate la Smart SA dupa data emiterii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6 din 12.08.2013 si Deciziei Consiliului de Administratie nr. 15 din 30.09.2013;
  ♦ Drept consecinta a anularii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6 din 12.08.2013 sa initieze actiunile prevazute de Lege pentru incetarea contractelor individuale de munca incheiate intre directorul general numit in mod nelegal Constantin Marius Banu si actualii directori, sefi de servicii, sefi de birouri, celelalte persoane angajate in societate dupa data de 30.09.2013 pe criterii strict politice, respectiv pe apartenenta la PDL.

  9 august 2014
  Consilier juridic

  Melu Liciu

  Apreciază

  9 august 2014 la 14:45

  • PD

   Actuala putere a compromis un deziderat major, respectiv promovarea tinerilor valorosi in posturi importante prin faptul ca, dimpotriva, ii promoveaza pe cei incompetenti, care nu stiu carte, prost crescuti si pusi pe jefuit.
   Tineri nepregatiti, nebarbieriti, cu pantalonii rupti, cu pantofii murdari, imbracati in plovere precum Adrian Corbu sau Florin Rosu au ajuns sa conduca o societate a Statului Roman.

   P.D.

   Apreciază

   20 august 2014 la 20:47

   • Mihai

    Si cine este o adevarata valoare? cel care deabia stie sa citeasca pe blogul domniei voastre domnule Melu Liciu stiti ce va scriu fostii colegi Asa cum stiam de la colegii dumitale pe aceeasi masura este si comentariul de mai sus

    Apreciază

    23 august 2014 la 11:04

    • Scanteie

     Domnilor nu cred ca imteleg cine este autorul aticolului de mai sus deoarece nu este semnat, dar stati putin ca m-am luminat autorul este acest brav sodat Sveic (Melu Liciu) acest aparator al Sistemului Energetic National.
     Pentru cine nu stie soldatul Sveic (Melu Liciu) s-a angajat la Smart SA in Ianuarie 2013 o data cu domnii Codrin Lungu Doru, Gheorghe Paun, Manolache Dan, Rosu Florin, Camen Andrei, Rodca Ignea, Petache Liviu, etc.
     Domnul soldat Sveic a fost angajat la serviciul Diciplina Contractuala de catre domnul MALEDA IONEL (alta inteligenta in materie manageriala).
     Pe toata perioada angajariii (respectiv 9 luni in anul 2013) bravul soldat Sveic prin natura pozitiei detinute a „informat conducerea” societatii pentru neregurile constatate dansul si doamna Doina Mazare in derularea contractelor comerciale dintre care amintim:

     1. modul de artibuire (in luna Februarie 2013) a contractului privind modernizarea statiilor Gradistea si Mostistea incredintate de domnul Malenda fara respectarea prodedurii de achizitie. Procedura de achizitie ce a fost finalizata cu succes de domnul Manolache Dan, Camen Andrei si Claudia Strambu in luna mai 2013.

     2. modul de atribuire a contractului de furnizare anvelope auto pentru anul 2013.

     3. modul de achizitionare a autoturisme de la SC Nurvil SRL Rm Valcea in conditia in care oug 34/2011 interzicea cu desavarsire achizitionarea de autoturisme.

     Domnule Melu Licu (Sveic) de ce nu spuneti nimic de domnul Malenda Ionei? poate pentru ca dansul va angajat.

     Domnule Melu Liciu ca un profesionist ce va auto intitulati de ce nu luati pozitie pentru contactele incheiate ilegal de domnul Malenda Ionel pe toata perioada cind a fost Director General.

     Domnule Melu Liciu ca un aparator al Sistemuui Energetic National de ce nu luati pozitie pentru recuperarea primelor acordate de domnul Malenda Ionel in cele 9 luni de zile.

     Domnule Liciu dumneavoastra ati fost angajat de domnul Malenda Ionel ca sa se respecte legalitatea atribuirii si a derularii contractelor comerciale ati facut acest lucru sau dvs ati fost angajat ca sa il denigrati pe Monac.

     Domnule Liciu ne lesi bre ca nu mai suntem copii acum nu mai faceti sesizare catre Antena 3.

     Sper sa va abtineti de la comentarii

     Paratraznet

     Apreciază

     24 august 2014 la 17:39

     • VV

      Domnule paratrasnit,

      Esti cam gaunos si cam invidios, esti pupilul lui Monacu? Te-ai gasit dumneata un gagauta care nu stie a scrie corect romaneste sa faci galerie unui derbedeu care a distrus filiala Transelectrica….
      Pai asta „s-a denigrat singur..” daca stii sa citesti, citeste pe internet si ai sa vezi…daca nu stii sa citesti, du-te la parchet si intreaba…..
      Gata, cum a aparut baiatul asta cu informatiile pe piata i-ati si sarit in cap.
      Pai voi ar trebui sa va scoateti palaria in fata lui….nu o sa ajungeti nici in 1000 de ani la nivelul lui…..o spunem noi…..obedientilor, profitorilor, lingusitorilor, lichelelor, nesimtitilor….
      Mai e un pic si veti ajunge, toti care ati furat, la inchisoare.
      Si sa dea Dumnezeu sa va ajunga baiatul asta sef….ca merita …..si sa va vedem atunci…. cum va descurcati cu ordinea de drept ….

      V.V.

      Apreciază

      25 august 2014 la 22:10

      • Scanteie

       Alo domnu V.V cred ca nu ai inteles bre eu il intreb pe domnul Liciu Melu de ce nu scrie de domnul Malenda Ionel.
       Mai mult de cat atit toate plangerile facute de acest brav soldat Sveic au fost asa cum stie toata lumea au fost solutionate cu Neinceperea Urmarii Penale.
       Asa ca nu il mai loa in brate ca nu merita acest Melu Liciu a fost angajat sa respecte legea si disciplina contractuala si ce sa vezi pe perioada in care a fost angajat (2013) s-au atribuit si derulat contracte (sifonare pe fata a banilor societatii) fara baze legale.
       Si vrei sa imi spui ca acest lige blide Melu Liciu nu stie nimic de Malenda?
       Astept reactia dvs.
       Paratrasnet

       Apreciază

       27 august 2014 la 14:32

       • Unii colegi din sindicat

        „Bre Scanteie bre”,

        Daca Liciu „lingea blide”, ca tine si ca altii, acum se afla pe postul tau de conducere.
        Dar e prea mandru si orgolios sa linga blide, ca voi.
        Au ajuns niste neica-nimeni, ca tine, sa-i judece pe cei vrednici?
        De ce nu spui cine esti sa te examinam si noi, sau nu ai curaj?
        Vezi diferenta?: el a avut curaj.
        Ce-ai sa mai spui când cei vinovati vor fi trasi la raspundere?

        Va promitem ca, chiar in situatia in care el nu va va raspunde, o vom face noi. Cu probe, concrete, publicate.
        Si sa mai stiti ceva: in puscarii este loc si pentru cei care falsifica sau distrug documente precum: Manolache, Corbu, Rosu, Camen, Banu, Stambu. etc.
        Va mai promitem ca, chiar daca el va renunta, noi nu vom renunta niciodata. De abia in momentul acesta va incepe razboiul….

        Unii colegi din Sinicat.

        Apreciază

        29 august 2014 la 16:49

        • Unii colegi din sindicat

         corectam: sindicat

         Apreciază

         29 august 2014 la 16:54

       • Unii colegi din sindicat

        El nu a fost implicat in nicio magarie.

        Florin

        Apreciază

        29 august 2014 la 17:10

       • Unii colegi din sindicat

        Domnule paratrasnet,

        Domnul soldat al Armatei Romane Sveic Liciu Melu, in fata caruia ne scoatem palariile, nu scrie despre contractele din anul 2013 pentru ca nu a terminat de verificat contractele din anul 2012 pentru a trece la cele din anul 2013, intrucat voi l-ati dat afara, domnule paratrasnit.
        In achizitiile din anul 2013 nu a fost implicat deloc acest om….de aceea nu scrie nimic.

        Ati inteles?

        Leu

        Apreciază

        29 august 2014 la 17:25

        • Paratraznet

         Domnule „LEU”

         Domnul SVEIC (acest om de „Sistem cu vechime”) a fost angajat in Ianuarie 2013 la Smart SA executiv in functia de consilier juridic la compartimentul Disciplina Contractuala.

         Pentru cine nu stie aceasta aripa noua de aparare in potriva ilegalitatilor contractuale a fost mosita de trioul Malenda Ionel, Paun Gheorghe si Lungu Doru Codrin si se afla in directa coordonare a domnului Dan Manoclahe (director directie achizitii publice).

         Domnul soldat si brav aparator a sistemului energetic trebuia in conformitate cu atributiile ce ii reveneau conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Smart SA din anul 2013, art 5.4.2.1.: sa
         „Coordoneze si urmareste activitatea privind derularea contractelor comerciale aflate in derulare in competenta serviciului achizitii publice si marketing din cadrul executivului societatii”.

         Pai domnilor serviciul achizitii publice in anul 2001 – 2012 nu a existat asa ca; ce verifica
         soldatul SVEIC in perioada 2011 – 2012? a da il verifica pe Monac care la dat afara.

         Asta pentru ca toate contractele mentionate de el (cu exceptia C701) TOATE ACELE CONTRACTE AU FOST FINALIZATE pana in decembrie 2012.

         Poate acest brav soldat cu doamna Rodica Ignea, Mazare Doina si domnlu Lungu Doru Codrin au uitat ca nu sunt DUMNEZEI sa constate ei ce vor ca apoi sa toarne la Curtea de Conturi si alte foruri de control TAMPENII ca sa ii nenoroceasca pe Directorii de Sucursale.

         In schimb domnul soldat SVEIC nu a anuntat conducerea Smart SA ca prin semnarea contractului de prestari servicii de paza domnii Malenda Ionel, prin Paun Gheorghe, Alexandra Catana prin Mihaela Cristea, Dan Manolache, Camen Andrei, Rosu Florin prin Mihaela Dumitrescu au semnat si atribuit acest contract cu niste costuri ce depasesc cu numai 80% valoarea tuturor contractelor de paza semnate de sucursalele de mentenanta.

         Prin contractul mai sus mentionat Smart SA se obliga sa plateasca (si in mare parte a platit) minuscula suma de 842.874 lei; si sindicatul si oameni se intreaba de ce este Smat-ul unde este pentru ca nu ati stiut sa aparati oameni care au facut ceva ptr societate (exemplu domnul Paul Stroica, Cristian Chiriac, Constantin Frunza, etc.)

         Scuze dar cred ca va meritati soarta!

         Contractul de achizitie pentru modernizarea statiilor Mostistea si Gradistea ce s-a aflat in derulare din Feburarie 2013 pana in august 2013 domnule Sveic nu spui nimic?

         Dar de contractul de achizitii anvelope din 2013 atribuit de Manolache Dan, Rosu Florin, Petrache Liviu, Malenda Ionel prin Paun Gheorghe si derulat peste noapte tot asa nimic, nimic?

         Sau de contractul Smart – Phoenix Broker din 2013 in baza caruia a fost platita suma de 6.000.000 lei cum e domnule Sveic?

         Bre Sindicatul si domnule Leu, va rog, eu nu il mai luati pe Liciu in brate bre, ca nu merita, nu a facut nimic pentru Smart SA, nu stie decit sa imploaste cu noroi sa faca plangeri si sa minta.

         Si apropo daca este sa fiu corect actiunea intentata de Melu Liciu impotriva lui Banu Marius este de toata isprava pentru asta bravo lui doar ca nu e definitiva.

         Dar pentru actiunile depuse la DNA, Parchet, Procuratura si nu mai stiu pe unde (aici poate sa spuna el) scuzati-ma dar …………………. .

         Alo nenea SVEIC cu ce ne mai delectezi ca ai sustras documente la greu din firma fara accordul nimanui.

         Acelasi Paratraznet

         Apreciază

         30 august 2014 la 01:26

         • Un coleg

          Paratrasnete hai sa fim coecti,

          Omul a contribuit la intocmirea unei singure plangeri penale, din dispozitia lui Malenda.
          Nu a fost pe post de jurist, nu avea sarcini de jurist ci de referent de specialitate principal, nu avea cum sa avizeze contractele, Malenda si Manolache au ascuns contractele de el, nu i-au dat acces la contrate, pt. ca altfel nu puteau fura. Malenda l-a tinut departe, nu l-a promovat ca pe ceilalti, nu i-a dat prime…este o prostie, am vazut ceva de 160000 lei, este o magarie…Omul a scris despre ce a avut cunostinta, restul mai faceti si voi ca nu ati facut nimic in atatia ani. Si a fost impartial in raporturile cu oamenii lui Monac si a lui Malenda. Nu a facut parte din echipa Paun, Lungu, Inga, Rosu etc.. Stii ca el a a propus plata sumelor catre Tera in scris de mai multe ori?…nu stiti si gresiti…Transelectrica stie asta si noi…Stiti ca aparat-o pe Micu, pe Catana, pe Georgesu, pe Iacob, pe Rusu ca prostanul de Malenda si Rosu voiau sa-i dea afara pe toti sa aduca altii de la partid? daca nu era el acesti oameni nu mai erau acum in Smart SA. Fiti corecti fratilor nu mai dati in cel ce v-a ajutat…nu-i corect…,
          Malenda lucra cu Manolache si cu Florin Rosu care aveau mari relatii in PDL si PNL, pe Rosu voiau sa-l puna director…si este un prostan. Nu poti pune raspunderea in sarcina altora pentru tot ce ati facut voi rau in Smart, unele nu are de unde sa le stie, mai bine ajutati-l ca are dreptate.
          Eram la secretariat când Malenda, Paun, Petrache, Rosu, Lungu l-au chemat in sedinta in sala, au tipat la el si i-au spus: tu nu esti cu noi, tu esti impotriva noastra, nu ne vrei binele, ne contrazici….El le tot spunea sa rezolve amiabl cu Terra, ca Smart va pierde, ca peste 6 luni va fi rau pentru smart…si a avut dereptate nene…in tot…ia intrebati-o pe Mihaela si pe Marlena care erau si ele la secretariat….Aia cu Manolache in frunte au vrut sa-l dea afara pe 11 iunie 2013 dupa tot ce Melu, chiar in acea zi, le-a castigat procesul cu Monac si aldte Malenda au ramas in functii. Daca Malenda asculta de el era bine da s-a luat dupa prostanul acela de rosu si dupa Manolache…… si multe altele documenteaza-te…stii ca a sustinut directorii de sucursale ca astia au vrut sa-i schimbe pe toti…??? Nici pe Constantinescu el nu a vrut sa fie dat afara…vezi hartiile….nici Valentina nu a vut sa fie data afara….

          Secretara,

          Apreciază

          31 august 2014 la 11:54

          • Un coleg din "Sindicat"

           S inca un lucru Paratrasnete: vezi raportele lui din anul 2013,iulie- octombrie, inaintate DG si vei constata ca situatia juridia in care se afla Smart in acest moment a fost prevazuta de el in detaliu….vezi situatia litigiilor….obiectiuni la raportul lui ignea etc. nu ai ce sa spui…..

           Apreciază

           31 august 2014 la 12:10

          • dorina

           Stimata Doamna Secretara
           Daca ar fi real ceeace afirmati va rog explicati precizarea facuta de ML
           Nu s-au intreprins actiuni eficiente si utile pentru recuperarea prejudiciilor produse cu ocazia derularii procedurilor de atribuire si contractelor nr. 695, nr. 699 si nr. 701/2012 incheiate cu SC Terra Group Trading SRL, pentru remedierea deficientelor inregistrate in activitatea de achizitii si pentru angajarea raspunderii persoanelor vinovate. Avocatii Cristina Ciuca si Florin Rosu, angajati pe criterii politice dupa indepartarea abuziva a consilierilor juridici, nu au depus diligentele necesare pentru apararea in mod corespunzator a intereselor Transelectrica SA – filiala Smart SA in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata; Smart SA a pierdut procesele respective urmand a achita sumele datorate, penalizari de intarziere si cheltuielile de judecata (avocatii nu au verificat pe portalul instantelor de judecata si nu au avut cunostinta de litigiile in care este implicata societatea
           Dorina

           Apreciază

           31 august 2014 la 15:19

          • Secretara

           Dorina,

           Nu am cunostinta de asemenea afirmatie asumata de petent, personal. Articolul Smartii de la Transelectrica apartine noua, unora dintre sindicalisti, nu sindicatului oficial, care pactizeaza cu toate conducerile pentru a obtine avantaje. Vom infiinta un sindicat la Smart Executiv. Normal ca am cules informatii, am adunat documente, rapoarte ale corp. contr. min.ec.com.si.med.de afaceri, Curtea de Conturi etc. In aprilie 2014 când petentul a venit in Smart neregulile in 695, 699 si 701 fusesera deja constatate. Numai ca modul deficitar de a actiona se datoreaza d-nilor: Codrin Lungu, Paun Gheorghe, Dan Manolache, Petrache Liviu si mai ales lui Florin Rosu care au compromis ultima sedinta de conciliere amiabila la care Terra a participat. La aceasta sedinta petentul nu a avut voie sa vorbeasca iar avocatul Terra a sesizat si a intrebat: dar de ce nu vorbeste si juristul (Melu)?.
           Iar domnul Florin Rosu a compromis concilierea prin faptul ca l-a influentat pe Paun sa pretinda Terra in sedinta sa constituie GBE in conditiile in care obligatia de livrare era deja indeplinita, bunurile se aflau la SMART, o parte se aflau in uz.. etc. …..un politruc incompetent care in final l-a si dat afara, cu pilelele lui, pe petent. Rosu – un incompetent care a prejudiciat SMART. A venit idiotul la Smart cu vreo 3 avocati, prieteni ai lui, de altfel persoane rezonabile. Dl. Liciu le-a explicat in sedinte intregul litigiu, au dat perfecta dreptate solutiilor D-lui Liciu insa incompetentul de Rosu nu intelegea ce-i explicau in sedinta chiar avocatii adusi de el. A fost penibil cand in sedinta avocat Dl Rosu spunea: pai si daca spunem ca angajatii nostri au incheiat cu terra contractele 695, 699 si 701 fara ca ei sa aibă un mandat de la conducerea societatii??? Asta habar nu avea si nu are de dreptul comercial….oameni ca el au distrus Smart-ul.
           Si uite asa a intrat Smart intr-un litigiu costisitor cu Terra. n baza marturiilor participantilo Rosu ar trebui sa repare daunele aduse Smart si Terra….

           Apreciază

           31 august 2014 la 18:23

          • Scanteie

           Doamna Colega Secretara,

           Rolul domnului Melu Liciu in cadrul Compatrimentului Disciplina Contractuala era sa verifice derularea contractelor in anul 2013 si evident si legalitatea acestora, nu sa avizeze contractele (cum corect aratati) dar, asa cum a stiut sa formuleze plangeri plenale la cerere, de ce nu a facut Rapoarte pana in luna August 2013 sa informeze si sa atentioneze conducerea privind ilegalitatile comise de domnii Manolache D., Rosu F., Petrache V., etc?

           Asa ca va rog domnul Melul Liciu nu este nici Alba ca Zapada nici Zana Zorilor, ce credea dansul ca la comanda va face plangeri penale, iar lui nu i se va intampla nimic.

           Se spune ca daca intri in toaca cu porcii te manaca, si uite ca i-sa intamplat.

           A sustinut niste incompetenti si acum vrea dreptate. Si cine sa ii imparta dreptatea aceeasi mediocri? sa fim seriosi.

           Paratrasnet

           Apreciază

           1 septembrie 2014 la 17:22

     • Reprezentantii sindicatelor

      IN CURAND VETI PUTEA CITI DOCUMENTE SCANATE CU PRIVIRE LA: :

      – contracte incheiate in Transelectrica,
      – salarii si prime in Transelectrica;
      – venituri membri AGA si CA;
      – contracte de achizitii incheiate in Smart de Monac, Banu, Malenda;
      – procese verbale de verificare;
      – proces verbal incheiat de Curtea de Conturi;
      – procese verbale incheiate de auditorii interni;
      – contractele incheiate de Manolache si Banu;
      – prime in Transelectrica si Smart SA;
      – sistemul de relatii in Smart SA

      Apreciază

      29 august 2014 la 15:37

      • Paratraznet

       Domnii Reprezentanti sindicatelor eu personal nu vreau sa citesc nimic as dorii sa stiu ca ne aparati interesele salariatilor, ca pentru acest motiv platim la fiecare salariu cotizatia.

       Sunteti ca niste trestii de zahar cind este omul la carma sunteti numai cu el si de noi uitati.

       Si ca sa fiu mai concis va dau exemplul domnului Vilt pe care il pupati toata ziua; stii dvs unde.
       Iar cand a fost schimbat il improscati cu noroi.

       Bre ne lesi.

       Paratrasnet

       Apreciază

       30 august 2014 la 01:34

     • Gig

      DORINA,

      Esti cam diperata. Liciu Melu v-a prins cu mana la cascaval, jefuitorilor de tara. De astfel de oameni avem nevoie. Din ce am citit este un tip „beton”. Din cauza voastra platim energie scumpa. Il avansam de la gradul de Sveic . Il vom propune pentru gradul de general. Daca ar fi mai multi ca el ar fi bine. Va tremura chilotii praduitorilor.
      Pe cine aperi, pe Monac??? pe Banu???pe Malenda???? pe bucataru???pe Vaduva????Ai beneficiat nu-i asa???ti-a fost bine??acum vei plati potrivit Legii…
      Daca nu-i spui de acum inainte general te vom ignora pe aceste forumuri.

      Grig

      Apreciază

      1 septembrie 2014 la 12:13

  • ZAINEA

   JOS CIOCOII SI LICHELELE
   JOS ODRASLEL LOR SI CEI CARE-I PUPA
   JOS MONACIUL
   JOS GASCA LUI BANU SI MOLENDA
   JOS HOTII SI INCOMPETENTII CARE FURA TARA

   SUS DEREPTATEA

   Apreciază

   25 august 2014 la 15:04

  • Dorina

   Ce studii ai domnule simpatic Melu Liciu La scoala matale ti s-a spus ca nu se pune in executare o sentinta decit dupa ce este definitiva si fara cale de atac? A cita victorie este asta cu care defilezi dupa aceea de executare silita penala la care a trebuit sa platesti 155000lei?

   Apreciază

   26 august 2014 la 11:41

   • Sindicalistul

    Doamna simpatica „Dorina”,

    La scoala dvs. nu v-au invatat ca plangerea penala reprezinta in primul rand un mijloc legal de aparare?
    Poate omul a simtit nevoia sa se apere? cum te poti apara altfel impotriva unor infractori? Ce spuneti, este greu de inteles…asa…la mintea dvs….???
    Luand in considerare greselile gramaticale am spune ca nu ati luat nici bacalaureatul. De, ce sa faci, se ia greu bacul…..Si matematica e grea: 155.000 lei nu inseamna 15.000 de lei, cati au fost in realitate.
    Dar nu va faceti probleme: sunteti un slugoi basist perfect.

    Valentina.

    Apreciază

    29 august 2014 la 16:28

    • Sindicalistul

     P.S.

     Doamna simpatica “Dorina”,

     La scoala dvs. ce spuneti: o institutie de stat care a incalcat normele de ordine publica poate indrepta neregulile inainte de solutionarea definitiva a litigiului???
     Nu va mai chinuiti sa ne raspundeti… stim ca este prea greu pentru dvs.

     Sindicalistul

     Apreciază

     29 august 2014 la 16:35

    • Dorina

     Deci dupa dumneata atunci cind vrei sa te aperi si parchetul trimite dosarul in instanta aceasta din urma te sanctioneaza,dupa mintea dumitale ce inseamna ca te-ai aparat sau ai vrut sa arunci cu pietra in oamenii care aplicau corect legea, care ce sa vezi nu au urmat cursurile aceleeasi universitati cu profesionistul Melu Liciu.Si chiar si suma de fapt corecta 15.500lei mie nu mi se pare o suma de neglijat Numai in cazul in care acest stimabil a incasat inafara de salariul de pe statul SC Smart SA si niscavai recompense pentru MARILE DESCOPERIRI infirmate de parchet de la cel care l-a angajat.
     Va felicit pentru corectarea sumei ceeace inseamna ca ati accesat portalul Min.Justitiei si ati vazut ca de fapt este reala afirmatia mea
     Tineti-l in brate si aplecati-va cu respect in fata unui „profesionalist” executat silit penal

     Apreciază

     30 august 2014 la 19:33

     • Neutrul

      Cati romani nevinovati nu au platit din cauza unor hotarari strambne stiti doamna Dorina?

      Apreciază

      30 august 2014 la 22:48

     • Un sindicalist

      Doamna Dorina,

      M-am documentat mai mult….

      Poate sunteti suparata din cauza acestui proces pe care l-a castigat si i-a stricat ploile lui Monac???

      MONAC COSMIN MIHAI Reclamant
      MONAC COSMIN MIHAI CU DOM.ALES LA CAB AV STEFAN VALENTIN Reclamant

      SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT „SMART” SA Pârât

      SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT „SMART” SA-PUNCT DE LUCRU Pârât

      ACTIUNE IN ANULAREA HOTARARII AGA

      Şedinţe
      11.06.2013
      Ora estimata: 12:00
      Complet: C20-Fond
      Tip solutie: Respinge cererea
      Solutia pe scurt: Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge cererea ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti – Sectia a VI-a Civilă Pronunţată în sedinţă publică, azi 11.06.2013.
      Document: Hotarâre 4760/2013 11.06.2013

      Un sindicalist

      Apreciază

      30 august 2014 la 23:04

      • Dorina

       Domnule regret ca o sa necajesc dar va redau si sentinta pe care nu ati vrut sa o vedeti Dar ce sa-i faci asta este viataNr. unic (nr. format vechi) : 20492/299/2013
       Data inregistrarii 16.05.2013
       Data ultimei modificari: 16.07.2014
       Sectie: .
       Materie: Civil
       Obiect: pretenţii daune interese, daune morale
       Stadiu procesual: Fond

       Părţi
       Nume Calitate parte
       MONAC COSMIN MIHAI Reclamant
       SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTĂ A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT – „SMART” S.A. Pârât

       Şedinţe
       25.04.2014
       Ora estimata: 8:30
       Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.VOICU A.M.
       Tip solutie: Admite in parte cererea
       Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea.Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce urmează a fi depus la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
       Document: Hotarâre 7322/2014 25.04.2014

       Si ce sa vezi SC Smart SA nu a folosit calea de atac

       Apreciază

       31 august 2014 la 07:43

       • Adi

        Si ce este cu asta, ce lgatura are cu petentul?

        Apreciază

        31 august 2014 la 10:36

        • dorina

         Raspunsul era pentru Un sindicalist

         Apreciază

         31 august 2014 la 15:21

       • pensionarul

        Pai normal, Smart are niste avocat-juristi niste incompetenti.
        Daca Monac era baiat destept si lucra cu Marilena, Caudia si Melu, daca-i asculta si aplica Legea, daca nu se lua dupa obedienta de Valentina, slab pregatita si fara coloana vertebrala, era si acum director la Smart si Smart o ducea bine, dar Monac s-a luat dupa obedienta de Valentina si a bagat mainile pana la umeri si dupa el au mai venit si politrucii astia disperatii de foame ca Malenda (un tembel) ,manolache, lungu, paun, Petrache, rosu, corbu etc.

        un pensionar

        Apreciază

        31 august 2014 la 12:57

     • Adi

      Eu stiu sigur ca in 2013 a primit prime de la Malenda de peste 65.000 lei.
      Ia cereti voi statele de plata si o sa vedeti…asta a fost platit ….

      Adi

      Apreciază

      30 august 2014 la 23:20

      • Rachetel

       Nu-i adevarat. …..stiu sigur a primit de la Malenda 165.000 de lei si o amenda penala de 155.000 de lei.
       la pachet cu Monac, Banu, Bajenaru, Simion, Tene, Maracineanu, Titere, Draghici etc. care au fost dati afara din societate pentru diverse magarii.

       Rachetel

       Apreciază

       31 august 2014 la 00:09

      • Grigore

       Este o absurditate.

       Apreciază

       31 august 2014 la 19:13

     • Constantin F. C.

      Cititi aici despre barbatii adevarati care-i plac Doamnei Dorina:

      Desemnarea lui Radu Frîncu în fruntea companiei de asigurări, în 2010, a fost avizată de Bebe Ionescu, omul de bază din filiera Băsescu-Videanu. În perioada 2010-2013, societatea a fost condusă de Radu Frîncu, ajutat de membrii Directoratului Marius Constantin Banu şi Alexandru Neferoiu, care au dispus de banii companiei după bunul lor plac. Corpul de Control al premierului a prezentat un raport în care a fost prezentat dezmăţul celor trei pe banii publici. Între timp, Marius Constantin Banu a ajuns să conducă o altă companie de stat.
      Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunţat că a amendat compania de stat cu suma de 190.000 de lei pentru că a încălcat legislaţia din domeniul asigurărilor. Jurnalul Naţional vă prezintă în exclusivitate debandada care a domnit în compania de asigurări a statului, în perioada 2012-2013, sub conducerea lui Radu Frîncu.

      Compania de asigurări a statului, condusă după “legea” lui Radu Frîncu
      Autoritatea de Supraveghere Financiară a declanşat un control inopinat la Compania de Asigurări şi Reasigurări Exim România (CARE), în octombrie 2013. Echipa de control a constatat încălcări semnificative ale legislaţiei asigurărilor: neînregistrarea în evidenţa tehnică şi contabilă a societăţii a unor poliţe emise printr-un intermediar extern, lipsa unui sistem de control intern adecvat, care a permis expunerea societăţii la riscuri prin încheierea de poliţe în afara limitelor de competenţă. Prin urmare, Consiliul ASF a dispus, în data de 28 ianuarie 2014, amenzi totale de 190.000 de lei şi a sesizat organele de cercetare penală asupra unor fapte care ţin de activitatea de asigurare şi care întrunesc, în opinia ASF, elemente de natură infracţională.
      Jurnalul Naţional vă prezintă în exclusivitate debandada care a domnit în compania de asigurări a statului, în perioada 2012-2013, sub conducerea lui Radu Frîncu.

      Poliţe neînregistrate
      Echipa de control a ASF a constatat că “poliţele de asigurare încheiate în perioadele 1 ianuarie 2013 – 30 aprilie 2013 şi 8 ianuarie 2013 – 1 mai 2013 prin intermediarul FCV Broker SRL – Italia, semnate de către preşedinte Directoratului societăţii (n.r. – Radu Frîncu), nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi operativă a societăţii la data emiterii, înregistrarea lor fiind făcută în octombrie 2013”. Cele încheiate începând cu data de 14 februarie 2013 au fost încheiate cu încălcarea hotărârii AGOA nr.4/14.02.2013 prin care se interziceau astfel de operaţiuni.

      Pe 7 martie 2012 s-a emis o poliţă de asigurare a avansului, prin care s-a asigurat suma de 167.024.011 lei. Calitatea de asigurat o deţinea asocierea dintre FCC – ALPINE – AZVI. În aceeaşi zi, s-a mai emis o poliţă de garantare privind buna execuţie a contractului pentru acelaşi grup de firme. De data aceasta suma asigurată a fost de 87.264.373,78 de lei. Câteva luni mai târziu, pe 11 iunie 2012, au mai fost încheiate două poliţe de garantare a avansului şi buna execuţie a contractului pentru suma de 143 de milioane de lei, respectiv de 74.749.792 de lei. De data aceasta asiguratul a fost asocierea dintre FCC-ALPINE-AZVI-STRACO. “În cadrul şedinţelor Comitetului de Management al Riscului ţinute în 2012 membrii conducerii executive a societăţii nu au analizat din punct de vedere al expunerii la riscuri poliţele emise în data de 7 martie 2012 pentru asiguratul «Asocierea FCC – Alpine – AZVI» şi în data de 11.06.2012 pentru asiguratul FCC-ALPINE-AZVI-STRACO, dată fiind valoarea sumelor asigurate, acestea fiind încheiate fără respectarea limitelor de competenţă stabilite prin Hotărârea Directoratului nr.58/25.07.2011”, se menţionează în raport.

      Probleme administrative
      Consiliul de Supraveghere al companiei nu a aprobat procedura privind administrarea riscurilor semnificative şi nici procedura prinvind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Management al Riscurilor. Mai mult, în cadrul procedurii care prevedea organizarea şi funcţionarea Comitetului de Management al Riscurilor nu au fost stabilite competenţe şi responsabilităţi la nivel de compartimente privind administrarea şi controlul expunerilor la riscuri. Pentru ca tacâmul să fie complet, în perioada 2012-2013, componenţa Comitetului de Management al Riscurilor nu a fost aprobată de către conducerea administrativă.

      “Activitatea de audit nu a urmărit evaluarea eficienţei şi gradului de adecvare a sistemului de control intern, a modului de aplicare şi eficacitatea procedurilor de management al riscurilor”, se mai precizează în raport. În schimb, comitetul de audit nu s-a întrunit niciodată.

      La data de 30 septembrie 2013 rezerva de daună a fost subevaluată prin neconstituirea rezervei aferente unui dosar de daună în sumă de 4.668.916,59 de lei. În adresa cu obiecţiuni societatea face precizarea că: “prin adresa noastră (…) am prezentat detaliat situaţia referitoare la dosarul de daună şi am menţionat că vom proceda la repunerea în rezervă a dosarului de daune. Însă, precizările făcute de societatea CARE România sunt considerate ca neîntemeiate de echipa de control, care îşi menţine poziţia în ceea ce priveşte constatările”.

      Amenzi
      Pentru toate problemele constatate de echipa de control a ASF, Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România a fost amendată cu suma de 40.000 de lei. În schimb, Radu Frîncu a fost amendat cu suma de 50.000 de lei, Constantin Banu Marius şi Alexandru Neferoiu cu 20.000 de lei fiecare. Membrii Consiliului de Supraveghere au fost amendaţi fiecare cu suma de 20.000 de lei.

      Cei trei care s-au distrat pe banii statului
      Radu Frâncu, Marius Constatin Banu şi Alexandru Neferoiu au condus Compania de Asigurări şi Reasigurări Exim România. Primul în calitate de preşedinte, iar ceilalţi doi în calitate de membri ai Directoratului. Numirea lui Radu Frîncu în conducerea companiei de asigurări a Eximbank a fost avizată sub oblăduirea lui Bebe Ionescu, omul din filiera Băsescu – Videanu. Acţionarul majoritar al companiei de asigurări este Eximbank, care la rândul ei este deţinută de stat prin Ministerul de Finanţe. Cei trei s-au distrat pe banii statului român vreme de aproape trei ani, până în iulie 2013, când au fost schimbaţi din funcţii. Nota de plată a fost de 831.177 ron şi 53.173 de euro. Aceşti bani au fost cheltuiţi pe vacanţe la Saint Tropez, plimbări cu elicopterul de la Monaco la Nisa, telefoane de lux, cadouri cumpărate de la Luis Vuitton. Radu Frîncu a decontat bilete de avion pentru Maria Oana Marica. Corpul de Control al premierului a precizat că Maria Oana Marica a beneficiat de plata biletelor de avion pe rutele: Bucureşti – Roma şi retur, Bucureşti – Cluj Napoca şi retur, Roma – Otopeni, Bucureşti – Londra şi retur, Bucureşti – Zurich – Valencia şi retur, Bucureşti – Zurich – Milano şi retur. Toate excursiile au avut loc în 2013. În schimb, Elena Udrea a încoronat-o Miss Turism 2010. Pentru ca risipa să fie totală a mai comandat: un inel în valoare de 8.652 de lei, un ceas de mână Cartier de 15.800 de lei, un inel de 13.493 de lei, un colier “Chimento” de 5.000 de lei, un Roller ball de 2.260 euro. Plus un telefon Vertu de 43.500 de lei. Nu s-a mulţumit doar cu atât pentru că a mai comandat Black Berry Porche Design în valoare de 11.000 de lei şi un televizor 3D de 10.399 de lei. De la Luis Vuitton a comandat brăţări, geantă, eşarfă, cravată, butoni, în valoare de 16.735 lei.
      Şi pentru că toate bunurile să se asorteze pe om, Frîncu a apelat la serviciile unei case de modă din Milano pe care a plătit-o pentru servicii de imagine cu 5.000 de euro.

      Apreciază

      30 august 2014 la 23:25

      • camarazii

       Multumim Domnule Contantin FC

       Apreciază

       11 decembrie 2014 la 00:15

     • Constantin F. C.

      DORINA

      CITESTE AICI DESPRE BARBATII PE CARE II PLACI

      Transelectrica este suptă de seva beneficiilor şi căpuşată fără scrupule şi fără limite în special prin intermediul contractelor plasate de SMART, subsidiară Transelectrica. La conducerea Transelectrica s-au rotit Hăhăianu şi Mateescu, numiţi de Consiliul de Administraţie politic desemnat de PDL. Boc, Ariton şi Bode au instalat pe Seculici, Orlandea şi Vevera în CA al Transelectrica. La şefia SMART a fost pus Monac Cosmin Mihai, scos la vedere dintr-o obscură firmă care livra salopete şi halate. Prin SMART se vehiculează contracte de zeci de milioane de euro, ca servicii care sunt cedate altora. Facturile se duc spre grupurile de interese abonate care gravitează în jurul lui Dan Grigore, fost ofiţer SRI judecat în afacerea Jimbolia. Pinalti asigură legătura cu partidul care numeşte Consiliul de Administraţie – bucla se închide fără fisură. Căderea Guvernelor Boc şi MRU a impus schimbări şi la Transelectrica. De faţadă. Surprinzător, în CA sunt aceiaşi Seculici, Vevera, Orlandea, iar directorul general a ajuns Mateescu, din gaşca „Pinalti-Hăhăianu“. Cum au fost numiţi ei de noul ministru Chiţoiu? Simplu, pe filiera construită din timp în interiorul PNL. Monac Cosmin de la SMART, placa turnantă a banilor, este căsătorit cu Cristina Monac, o liberală foarte eficientă, membră în consiliile de specialitate conduse, în timpul „prigoanei“ pedeliste de Chiţoiu. În aceeaşi structură este lucrativul Dan Ruşanu, naşul lui Chiţoiu. După căderea ramurii PDL, ramura PNL a asigurat stabilitatea de funcţionare a schemei. Premierul Ponta a declarat că guvernul este condus doar din Palatul Victoria. La Ministerul Economiei, deciziile se iau şi în funcţie de interesele naşului Ruşanu. Transelectrica devine astfel Transpartinica SA.

      Apreciază

      30 august 2014 la 23:29

      • Constantin F. C.

       DRAGI ANGAJATI AI SMART,

       DORINA,

       ACESTIA SUNT OAMENII CARE VA CONDUC:

       Presiuni la Convenţia OTPDL: În ultimele două zile au fost terorizate toate organizaţiile judeţene cu telefoane de la seniori
       20 Aprilie, 15:54 | Autor: rnewsagency

       Prim-vicepreşedintele OTPDL Ilfov, Adrian Corbu, a declarat sâmbătă la Convenţia Naţională Extraordinară a organizaţiei, că au fost făcute presiuni de la vârful partidului pentru a influenţa rezultatele alegerilor interne de la tineret. Corbu candidează pentru un mandat de prim-vicepreşedinte în Biroul Permanent Naţional al OTPDL.

       Adrian Corbu a afirmat că se trece „printr-o perioadă grea a partidului”, iar acum,în pragul acestor alegeri, s-a întrebat ce îşi doreşte pentru organizaţia de tineret a PDL. „În urma evenimentelor din ultimele două zile, mi-am pus o întrebare, ce îmi doresc eu cel mai mult de la această organizaţie şi pentru ea? Imediat mi-au venit în cap două lucruri: independenţa şi respectul seniorilor faţă de noi şi faţă de această organizaţie, lucru care din păcate la momentul de faţă nu ştiu cât mai există.”

       Prim-vicepreşedintele OTPDL Ilfov i-a acuzat pe seniorii partidului că intervin agresiv în organizaţia de tineret.„În ultimele două zile au fost terorizate toate organizaţiile judeţene cu telefoane de la seniori, ieri preşedintele meu de la seniori (Cristache Rădulescu cred) a fost sunat şi obligat să modifice lista cu delegaţi lucru care s-a şi întâmplat, pentru ca judeţul nostru să susţină alţi candidaţi decât cei care s-au înscris din judeţul nostru în această luptă”, a afirmat Adrian Corbu. El a adăugat că „e frustrant şi nu este normal ca seniorii să intervină mereu în organizaţia de tineret.”

       El şi-a îndemnat colegii să se gândească dacă vor să se impună sau să fie impuşi .„Să vă gândiţi dacă vreţi să vă câştigaţi şi voi independenţa, dacă vreţi să le arătaţi seniorilor că puteţi face anumite lucruri şi de capul vostru, nu numai să fiţi impuşi, să aveţi imbolduri de la ei, sau dacă vreţi să rămânem în continuare acei simpli membrii TDL, care de fiecare dată trebuie să plece capul şi să facă doar ce le zic seniorii şi să ne gândim că de acum în colo nu avem nici un cuvânt de spus pentru că oricum nu contează”, a mai spus Corbu.

       Apreciază

       30 august 2014 la 23:35

       • Rache

        Dorinuta draga,

        COMPLETEZ SI EU LA PROGRAMUL EUROPEAN pe POR, AXA PDL, 1, 2, 3 si Banu si Monac cu ochii scosi de Corbu-n club….pe banii Smart si ASF…si MDRT ….si ….etc.

        La rubrica BARBATII CARE-TI PLAC TIE

        ADRIAN CORBU : fost sef de cabinet al secretarului de stat la MDRT Constantin Marius Banu conduce SMART -ul fato tu intelegi?

        Pai astia tot noi sintem fato…ce te agiti?

        Mai bine ii spunea Adrian Clubul ……..acolo l-o fi cunoscut pe Monac???

        Prin urmare Dorinuta pufulici nu fi disperata….deocamdata tot noi conducem deocamdata….noi cu nebarbieritii….cu clubistii..,,cu corbiii……cu monacii….cu banutii, cu unchiuletul…cu pinalti si falcuta….

        Nimeni nu ne misca, Suntem nemuritori.

        „Sa cantam: timpul trece, vremea trece pietrele raman…”

        Traiasca PDL, traiasca distrugerea romanilor, traiasca Doinita si pufulici ca i-a dat servici.

        Jos carcotasul …jos competenta ……..sus apetenta ….jos …jos Liniile aeriene de inalta tensiune..la fier vechi cu ele…50 de bani kg……aveti ce trage pe nas…..doamna dorinuta .

        Traim bine, ne e bine, si asa vrem s-o tinem 1000 de ani.

        Fratele lui Felix Rache

        Apreciază

        31 august 2014 la 00:02

        • Dorina

         Incerc un sentiment de mila pentru Fratele lui Rache Se vede ca sinteti un consumator de prafuri care v-a incalcit circumvolutiunile daca le-ati avut vreodata
         Cind ramineti fara prafuri adresati pe site un apel

         Apreciază

         31 august 2014 la 08:13

         • Luci

          Buna ziua,
          Autorul a dat publicitatii o scrisoare in care a relatat in mod clar, exact, fapte concrete, documentate, argumentate si nu a cerut nimic personal prin aceasta.
          Am lucrat candva, in urma cu 3 – 4 ani cu domnul Melu Liciu. Era un profesionist desavarsit, era foarte bine pregatit, era foarte corect, era pasionat de munca lui, era creativ si avea o logica foarte foarte foarte buna. In entitatea in care am lucrat a solutionat probleme importante, nesolutionate de multi ani, de la care colegii se sustrageau. El se implica si nu renunta pana nu le rezolva in cele mai bune conditii. La 2 luni de la angajarea lui asociatul unic al societatii a concediat avocatul cu care lucra de 3 ani si care a pierdut toate procesele societatii. Colegul Melu Liciu a castigat toate procesele, inclusiv procesul cu Primaria Sectorului 2 Bucuresti si a salvat societatea de la faliment in anul 2011. In anul 2010 in 6 luni, sub coordonarea lui, societatea a castigat aprox. 45 de proceduri de atribuire (contracte), a castigat contestatiile inaintate CNSC etc.
          Seful nostru spunea ca este 2 in 1, si eram la privat unde daca nu faci profit sau daca faci cea mai mica eroare pleci fara discutii. Fostul meu coleg Liciu Melu ii invata pe ceilalti colegi juristi si de la achizitii publice cum sa solutioneze sarcinile in mod corect si legal. Si eu am invatat multe de la dumnealui.
          Am apreciat foarte mult si faptul ca a reusit sa-si mentina verticalitatea mereu si nu a cautat sa parvina, nu a facut „compromisuri”. Cu siguranta si-a facut si „dusmani”, precum dvs.
          Respect pentru fostul meu coleg, pe care il sustin si caruia ii doresc mult succes.
          Arhitect Luci Tanasa.

          Apreciază

          31 august 2014 la 10:47

         • Rache

          Doamna Dorina,

          Din continutul comentariilor dvs. rezulta ca sunteti pe langa subiecte, nu intelegeti absolut deloc, sau nu vreti sa intelegeti, problemele pe fodul acestora, continutul acestora. Va intereseaza doar forma; cat mai multe minciuni, cat mai multa razbunare, cat mai multa dezinformre, cat mai mult venin, doar sunteti sub paravanul anonimatului. Oameni fara continut ca dumneata, doar cu ambalajul la expunere, latrai de partid, au mancat zilele acestui popor adus la limita disperarii.
          Se mai desprinde faptul ca nu intelegeti legislatia, organizarea, atributiile angajatilor si ale societatii. Cum Doamne iarta-ma v-ati angajat acolo???
          Prin urmare cum sa ratez ocazia de a va dedica un pamflet? stiti ce este acesta? nu are nicio legatura cu ce are Monac sau Banu in pantaloni doamna ……

          Rache

          Apreciază

          31 august 2014 la 10:58

         • Sindicalistii

          Pentru eliminarea oricarei confuzii revendicam articolul Smartii de la Transelectrica SA, cu precizarea ca am solicitat informatii si pdv pe care ni le-am insusit.

          Sindicalistii.

          Apreciază

          1 septembrie 2014 la 01:10

          • Scanteie

           Domnilor sindicalisti, aveti si nume?

           Apreciază

           1 septembrie 2014 la 16:37

       • camarazii

        MULTUMIM.
        IN CURAND VOM MAI PUBLICA SI NOI ALTE DOCUMENTE CU MAFIA DIN TRANSELECTRICA SA.

        Apreciază

        11 decembrie 2014 la 00:19

        • Mihi

         Camarazilor
         Ne cam lasati a asteptam documentele cu care ne amenintati de prin vara
         Mihi

         Apreciază

         12 decembrie 2014 la 00:54

    • Sindicalistii

     Pentru eliminarea oricarei confuzii revendicam articolul Smartii de la Transelectrica SA, cu precizarea ca am solicitat informatii si pdv pe care ni le-am insusit.

     Sindicalistii.

     Apreciază

     1 septembrie 2014 la 01:08

COMENTEZI?

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s