PRIMUL FLUX DE ŞTIRI TRIMISE DE CITITORI

TRANSELECTRICA: Cheltuieli salariale fără bază legală şi dezechilibre în Sistemul Energetic Naţional!

AnonymousManINSIDER: „Curtea de Conturi a descoperit o multime de nereguli la compania Transelectrica SA, se arata in raportul Curtii de Conturi pe 2012. Potrivit acestuia, una dintre actiunile paguboase ale Transelectrica este efectuarea de cheltuieli salariale de 108 mii lei la nivel de management, fără bază legală. Practic, directorul general a primit 12 mii lei fara a avea un contract de mandat incheiat in conditiile legii. De asemenea, membrii Consiliului de Supraveghere au fost platiti cu 92 mii lei peste nivelul remuneratiei lunare aprobate de AGA. Alti 4 mii de lei fara baza legala au ajuns la secretarii Consiliului de Supraveghere si AGA.

– Directorul general a primit 12.000 lei fara baza legala.

– Alte nereguli constatate care au prejudiciat compania cu milioane de lei au mai fost: atribuirea de contracte de prestari servicii la preturi mai mari fata de oferte, efectuarea de plati nedatorate, nerecuperarea cheltuielilor efectuate în contul unor agenți economici care au realizat dezechilibre în Sistemul Energetic Național, vânzarea de autotransformatoare la preturi subevaluate, achiziția de bunuri și servicii la prețuri supraevaluate, etc.

– Efectuarea în anul 2011, de cheltuieli salariale în sumă de 1.350 mii lei, peste limita legală stabilită în Legea bugetului de stat, respectiv peste nivelul cheltuielilor salariale din anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie prognozat;

– Efectuarea de cheltuieli salariale, în sumă de 108 mii lei, fără bază legală, prin acordarea de remunerații lunare directorului general (12 mii lei), fără a avea un contract de mandat încheiat în condițiile legii, de remunerații membrilor Consiliului de supraveghere (92 mii lei), peste nivelul remuneraţiei lunare aprobat de AGA, de remunerații secretarilor Consiliului de supraveghere/AGA/Consiliului de administraţie (4 mii lei), neprevăzute a se acorda prin legislaţia în vigoare;

– Atribuirea de contracte de prestari servicii la preturi mai mari fata de oferte, efectuarea de plati nedatorate, nerecuperarea cheltuielilor, în sumă de 29.941 mii lei, efectuate în contul unor agenți economici care au realizat dezechilibre în Sistemul Energetic Național, vânzarea de active (autotransformatoare) la preturi subevaluate, achiziția de bunuri și servicii la prețuri supraevaluate, efectuarea de cheltuieli salariale la nivel de management, fără bază legală,

– Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, respectiv nu au fost inventariate bunurile aparţinând societății, predate în custodie la terți și nu au fost luate măsuri de recuperare a bunurilor constatate lipsă în gestiune;

– Efectuarea de plăţi nedatorate, în sumă de 3.541 mii lei, reprezentând taxă pentru servicii prestate în clădirea închiriată din București, str. Olteni, majorată în alte condiții decât cele stabilite în contract;

– Atribuirea unui contract de prestări servicii de întreținere a culoarelor de trecere a liniilor electrice aeriene, în valoare de 1.971 mii lei, unui agent economic care nu îndeplinea condițiile de participare. Atribuirea a 4 contracte de astfel de servicii, la prețuri majorate cu sumă de 4.038 mii lei, față de prețurile ofertate de aceleași societăți la prima licitație, în condițiile în care, într-un interval de numai 50 zile, au participat la două licitații electronice organizate, iar la a doua licitație, au depus oferte cu valori de 2,6 ori mai mari, fără a modifica cantitățile de lucrări și fără a fi impuse alte condiții suplimentare care să conducă la majorarea prețului față de prima licitație;

– Efectuarea de plăți nedatorate, în sumă estimată de 314 mii lei, pentru: servicii de defrișare (tăierea a 2.766 arbori), pentru care prestatorii de servicii nu au făcut dovada obţinerii autorizaţiei de exploatare, inventarierii şi marcării arborilor (105 mii lei); servicii efectuate de același prestator la tarife superioare față de cele acceptate pentru același tip de lucrare, în contractele încheiate direct cu același prestator (178 mii lei), precum și pentru servicii de defrișare executate, în același an, pe aceleași suprafețe și decontate atât prestatorului, cât și SC Smart SA Bucureşti (31 mii lei);

– Efectuarea de plăți nedatorate, estimate la 1.378 mii lei, pentru lucrări de vopsitorie la stâlpi (705 mii lei), pentru care, în situațiile de lucrări întocmite de prestatori, au fost incluse și acceptate la plată, cantităţi de vopsea și diluant precum și un consum de manoperă/mp, peste nivelul celor stabilite în Norma republicană și Indicatoarele de norme de deviz, precum și articole de lucrări (operațiuni pregătitoare vopsirii: curățare, rașchetare și ștergere praf) pe suprafețe pe care nu s-a aprobat execuția lucrărilor întrucât linia LEA se afla sub tensiune (673 mii lei);

– Efectuarea de plăți nedatorate, în sumă de 556 mii lei, pentru lucrări de defrișare manuală a suprafețelor (în perimetrul și la baza stâlpilor LEA), pentru care, în situațiile de lucrări întocmite de prestatori, s-a inclus și acceptat la plată, un consum de manoperă/100mp, peste cel stabilit în Specificațiile tehnice și Indicatoarele de norme de deviz (10,26 ore în loc de 6,40 ore);

– Efectuarea în anul 2011, de cheltuieli salariale în sumă de 1.350 mii lei, peste limita legală stabilită în Legea bugetului de stat, respectiv peste nivelul cheltuielilor salariale din anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie prognozat;

– Efectuarea de cheltuieli salariale, în sumă de 108 mii lei, fără bază legală, prin acordarea de remunerații lunare directorului general (12 mii lei), fără a avea un contract de mandat încheiat în condițiile legii, de remunerații membrilor Consiliului de supraveghere (92 mii lei), peste nivelul remuneraţiei lunare aprobat de AGA, de remunerații secretarilor Consiliului de supraveghere/AGA/Consiliului de administraţie (4 mii lei), neprevăzute a se acorda prin legislaţia în vigoare;

– Nerecuperarea cheltuielilor, în sumă de 29.941 mii lei, efectuate în contul unor agenți economici care au realizat dezechilibre în Sistemul Energetic Național, datorită schimburilor internaționale neplanificate de energie;

– Neurmărirea recuperării creanțelor, în sumă de 468 mii lei, în cadrul termenului legal de prescripție precum și necalcularea și nesolicitarea de penalități/dobânzi legale, pentru neachitarea la termen a facturilor emise;

– Neconstituirea de garanţii financiare în cazul unor societăți care au derulat operațiuni pe piaţa de energie și de la care creanțele nerecuperate însumează 80.145 mii lei, iar societățile în cauză se află în procedură de insolvență;

– Utilizarea reţelei naţionale de transport al energiei electrice, fără a avea la bază un contract de concesiune încheiat în condițiile legii, în sensul că, contractul de concesiune încheiat nu a intrat în vigoare deoarece nu a fost publicat în Monitorul Oficial, iar conţinutul-cadru al caietului de sarcini nu a fost aprobat prin hotărâre a Guvernului;

– Nerealizarea de venituri, în sumă de 756 mii lei, din vânzarea de active (autotransformatoare) la prețuri inferioare comparativ cu alte bunuri similare vândute de entitate, sau față de contravaloarea cantităților de deșeuri estimate a rezulta în urma dezmembrării acestora.”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Curtea de Conturi Transelectrica SmartEXTRAS RAPORT CURTEA DE CONTURI:

Nereguli la SC pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice
de Transport „Smart” SA

– Efectuarea de plăți nedatorate, în sumă totală de 949 mii lei, pentru lucrări de intervenții la liniile electrice aeriene (LEA), prin acceptarea în mod nelegal la plată a decontării cheltuielilor indirecte (30%) și a cotei de profit (5%) pentru materiale în valoare totală de 2.601 mii lei, puse la dispoziția executantului lucrării;

– Efectuarea de plăți nedatorate, în sumă de 428 mii lei, pentru lucrări de vopsitorie stâlpi (curățare cu peria de sârmă și rașchetarea straturilor vechi de vopsea exfoliată sau rugină, ștergerea de praf și degresarea, vopsirea (1 strat) cu pensula pe o suprafață de 12.870 mp, pentru care nu au fost eliberate autorizații de lucru linia fiind sub tensiune);

– Achiziția de bunuri și servicii la prețuri supraevaluate față de prețul pieții, respectiv:

– Achiziția de materiale la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, în sensul că au fost achiziționate 9.600 ml „fir pilot diametrul Ǿ 18 mm” la prețul de 138 lei/ml și, respectiv, 9.000 ml „fir pilot diametrul Ǿ 16 mm” la prețul de 132 lei/ml, în condițiile în care, aceleași materiale au fost achiziționate cu un an în urmă de la același furnizor, la prețuri mult mai mici, respectiv la prețul unitar de 44 lei/ml și, respectiv, de 37 lei/ml, diferența de preț estimată fiind de 2.369 mii lei;

– Achiziția de truse, aparate și dispozitive (burghie, ciocane, discuri, polizoare, truse clești, valize și cutii metalice de transport) la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 1.807 mii lei;

– Achiziția de echipamente și accesorii pentru computer la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 45 mii lei;

– Achiziția de mașini unelte și accesorii de perforat metal, echipamente de ridicat, la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 808 mii lei, în condițiile în care, o parte din bunurile recepționate nu corespund cerințelor din caietul de sarcini, fiind incomplete sau de alte dimensiuni;

– Achiziția de utilaje, piese şi accesorii pentru maşini, unelte şi pentru echipamente de ridicare şi manipulare, la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 263 mii lei, în condițiile în care, achiziția s-a efectuat pe componente a căror valoare însumată este superioară prețului mijlocului fix din care fac parte componentele achiziționate;

– Achiziția de anvelope auto pentru iarnă (inclusiv camere de aer și benzi de jantă), la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 86 mii lei;

– Acceptarea și decontarea, în cazul unor lucrări de vopsitorie stâlpi, a 7.622 l grund (mastic epoxidic), la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, în sensul că, în situațiile de lucrări întocmite de prestatori, cantitatea de grund mastic epoxidic „Masticon” a fost inclusă și acceptată la plată, la prețul de 93 lei/l, în condițiile în care, în același an (2011), același produs a fost achiziționat de la același furnizor/producător, de către alți prestatori care aveau contracte încheiate cu SC Smart SA, la prețul unitar de 32 lei/l, diferența de preț estimată fiind de 469 mii lei.

– Efectuarea de plăți nedatorate estimate la 703 mii lei pentru lucrări de vopsitorie la stâlpi, acceptate la plată cu nerespectarea condițiilor stabilite în caietul de sarcini privind consumul de vopsea și consumul de manoperă/100mp, în sensul că a acceptat la plată, în oferte și în situațiile de lucrări, cantităţi de vopsea pe metru pătrat, precum și un consum de manoperă/în ore/100 m, mai mare decât cel prevăzut în specificațiile tehnice, indicatoare de norme de deviz;

– Majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma de 2.766 mii lei, reprezentând premii acordate salariaților în alte condiții decât cele stabilite prin contractul colectiv de muncă;

– Efectuarea de plăți nedatorate, estimate la 126 mii lei, pentru facturi de combustibil achiziționat pe bază de carduri emise de furnizor, fără a avea la bază documente care să justifice alimentarea cu combustibil a vehiculelor (116 mii lei), precum și pentru servicii şi produse (10 mii lei) necontractate (spălări automate, servicii curățenie auto, mâncare, băuturi, accesorii auto, lichide auto), fără a se cunoaşte utilizatorii cardurilor şi fără a avea la bază documente justificative;

– Efectuarea de plăți nedatorate, estimate la suma de 44 mii lei, pentru servicii de catering acceptate la plată fără a avea la bază documente care să certifice scopul pentru care au fost efectuate aceste cheltuieli și în ce au constat serviciile respective (cantitate, preț unitar).

3 responses

 1. Pingback: DREPT LA REPLICĂ: Cum se apără Adrian Corbu, Director General Adjunct al societăţii SMART S.A.? | infoINSiDER.ro

 2. Comercial

  Domnule Rache nu cred ca este vorba de abuz atata timp cat Raportul Curtii de Conturi a fost scris dupa dictare „profesori fiind Lungu Doru Codrin, Rodica Ignea si doamna Mazare Mihaela Doina” si ca sa va exemplific acest lucru va trimi un fragment din contestatia depusa de Directorii de Sucursale la acest material:

  A: „In ceace priveste constatarea echipei de auditori publici externi referitoare la faptul ca: „in baza facturii nr……., SC Smart SA a acceptat decontarea a 9600 ml “fir pilot diametul Ǿ 18 mm”la pretul unitar de 138,8052 lei ml cu TVA (valoare decontata 1.652.337,10 lei) si respectiv decontarea a 9.000 ml de fir pilot diametrul de Ǿ 16mm” la pretul unitar de 132,6301 lei/ml cu TVA (valoare decontata 1.480.151,92 lei), in conditiile in care, acelasi produse au fost achizitionate de la acelasi furnizor, in baza contractelor din 2011, la pretul unitar de 44,64 lei cu TVA si respectiv 37,20 lei ml cu TVA” va precizam urmatoarele:

  – Firul pilot este destinat lucrarilor de inlocuire a Liniilor Electrice Aeriene (LEA) pe distante mari (9.000 ml) utilizind motoare termice de tractiune in intervale de timp reduse cu scopul de a inlocuirii a 1 sau 2 conductoare LEA simultan. Proprietatile acestor produse sunt (Funia anti-rasucire sau Fir pilot) realizate din otel galvanizat realizata prin impletitura cu fire galvanizate cu flexibilitate mare, stabilitate completa la rotatie, distribuitie omogena la presiune intre firele elementare, eficienta crescuta in timpul operatiunilor de manipulare si inlocuire cit si rezistenta la coroziune datorita componentelor individuale cu fire galvanizate elementare.
  Nu exista asemanari de ordin tehnic, fizic, vizual si functional intre produsele achizitionate prin cele doua contracte din urmatoarele considerente:

  – firul pilot achitionat in anul 2011 este destinat intinderilor de tiranti prin folosirea fortei manuale

  – firul pilot achizitionat e prin contractul nr….. este destinat lucrarilor de inlocuire a Liniilor Electrice Aeriene (LEA) pe distante mari (9.000 ml) utilizind motoare termice de tractiune in intervale de timp reduse cu scopul de a inlocuirii a 1 sau 2 conductoare LEA simultan. Aceste produse sunt realizate din otel galvanizat prin impletitura cu fire galvanizate cu flexibilitate mare, stabilitate completa la rotatie, distribuitie omogena la presiune intre firele elementare, eficienta crescuta in timpul operatiunilor de manipulare si inlocuire cit si rezistenta la coroziune datorita componentelor individuale cu fire galvanizate elementare.
  In consecinta preturile sunt diferite.

  B; Referitor la afirmatia echipei de auditori publici externi care de asemenea au constatat eronat afirma ca: „Consultind catalogul on-line a unor furnizori de „Truse, aparate si dispozitive” auditorii publici externi au constatat diferente foarte mari intre preturile unitare cu TVA prevazute in oferta furnizorului si acceptate de SC Smart SA si respectiv preturile unitare cu TVA practicate pe piata Romaniei, de alti furnizori de astfel de echipamente” precizam urmatoarele:

  SC Smart SA a aplicat Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie asa cum sunt precizate la art.xx din procedura mai mult de cit atit prin Nota de fundamentare nr. xx procedura selectata de SC Smart SA a fost prin „Licitatie Deschisa” astfel a dat posibilitatea tuturor operatorilor economici de a participa in mod egal la procedura respectiva si consider eronata afirmatia aceasta, deoarece propietarul catalogului on-line studiat de echipa de auditori externi, avea posibilitatea daca dorea sa participe la licitatie.

  Precizam ca la procedura de achizitie s-au inscris mai multi operatori economici care au solicitat Documentatia pentru Elaborarea si Prezentarea ofertei nr.xx, astfel:
  – SC …… SA a solicitat documentatia prin adresa nr……..;
  – SC … SRL a solicitat documentatia prin adresa nr………;
  – SC …… SRL a solicitat documentatia prin adresa nr……;
  – SC …. SRL a solicitat documentatia prin adresa nr………

  Si ca sa inteleaga lumea ce spun am sa va trimit mai jos ce constata domnul Director al Directiei Servicii Suport Lungu Doru Codrin in ianuarie 2013 cu numai 6 luni inainte de a incepe controlul echipei de auditori ai Curtii de conturi a Roamniei:

  ….. „Acelasi lucru, adica achizitionarea marfurilor furnizate de SC … SRL al un pret de pana la 7 ori mai mari decat pretul pietii” …… extras din Nota preliminara de Control intocmita si semnata de Lungu Doru Codrin si Doina Mihaela Mazare in Ianuarie 2013.

  Va rog domnule Rache sa imi spuneti unde este corectitudinea, onestitatea, impartialitatea, legalitatea Curtii de Conturi a Romaniei care prin Raportul de Control intocmit in noiembrie 2013 a certificat prin semnatura sa ce a dictat domnul Lungu?

  Evident este un lucru si anume aceste echipe manageriale de top numite din 2013 pana in prezent au aruncat cu noroi iar acum nu stiu cum sa rezolve situatia.

  Iar de salariati de sa mai vorbim.

  Cine nu a suportat umilinta a fost „invitat” sa plece.

  Acelasi fost coleg

  Apreciază

  3 septembrie 2014 la 00:37

 3. Rache.

  MARE ABUZ – incasare salarii fara contract de mandat in perioada 2013 – 2014.

  Constantin Marius Banu a fost directorul general al Smart SA. Juristul de incredere a fost distructivul Florin Rosu. Si ce credetI???? Constantin Marius Banu a fost directorul general al Smart SA si a incasat aprox. 17.000 lei lunar FARA A AVEA UN CONTRACT DE MANDAT. De ce nu a avut? Pentru ca asa l-a consiliat politrucul – malefic Florin Rosu…

  Rache

  Apreciază

  2 septembrie 2014 la 12:55

COMENTEZI?

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s