PRIMUL FLUX DE ŞTIRI TRIMISE DE CITITORI

CONSTANȚA: „Antenă GSM de 30 de metri înălțime, amplasată cu încălcarea legii, în satul 2 Mai”

INSIDER: „Vă informăm că o firmă de telefonie mobilă a amplasat o antenă GSM de 30 de metri înălțime, în satul turistic 2 Mai, din comuna Limanu (lângă Vama Veche), în județul Constanța, la circa 5 metri distanță de două dintre casele din vecinătate, cu încălcarea legislației referitoare la procesul de autorizare a executării lucrărilor de construcție a unui releu de telefonie mobilă.

Astfel de cazuri se întâlnesc frecvent în mediul rural, unde victimele nu se pot apăra în instanță, din cauza lipsei unei educații juridice, a alipsei banilor pentru plata avocaților și mai ales din cauză că le este frică să se apere, mai ales atunci când singura soluție este să cheme în instanță primăria. Iar în astfel de cazuri, legislația românească prevede că acțiunea se poate face doar împotriva instituției care a emis documentul – respectiv autorizația de construire – adică împotriva primăriei din localitate. Legea nu permite nici instituției să anuleze documentele, chiar dacă se constată o eroare de procedură sau de orice altă natură, astfel încât singura cale de acțiune este doar în instanță. Și astfel se creează un cerc vicios din care românii din mediul rural nu se pot salva. Pe asta se bazează și angajații firmelor de telefonie mobilă care încasează sume considerabile – sub formă de prime de la companiile pentru care lucrează – pentru amplasarea antenelor GSM în localitățile din mediul rural – și sunt multe, pentru că România are 85% dintre localități în mediul rural.

Viciul de procedură este singura posibilitate de apărare a viitoarelor victine, pentru că România nu are reglementări în privința protecției împortiva undelor electromagnetice, deci firma de telefonie mobilă nu poate fi atacată în instanță decât după înregistrarea primelor cazuri de cancer sau a primelor decese. Sau poate fi atacată, dar fără șanse de a avea câltig de cauză, pentru că nu se poate invoca temeiul legal pentru a determina firma să stopeze sau să demoleze construcția.

Până atunci, la Parchetul General a fost depusă o plângere penală (înregistrată cu nr. 670 din 29.05.2017) din partea unuia dintre vecinii proprietății închiriate pentru amplasarea antenei. Partea vătămată le cere procurorilor să ancheteze modul în care Primăria Comunei Limanu a emis autorizația de construire pentru antena GSM, cu încălcarea Legii nr. 50/1991 republicată, respectiv prevederea de la punctul 2.5.6 de la Secțiunea 1, Capitolul 1, ANEXA nr. 1: CONTINUTUL-CADRU al documentației tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, care prevede următoarele: Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică (adică la notariat), pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate – și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

Deși la dosarul depus de beneficiar nu a existat și nu există lista cu semnăturile vecinilor proprietății de la adresa la care s-a amplasat antena GSM, exprimat în formă autentică, autorizația a fost emisă de Primăria Comunei Limanu. Funcționarii publici care au emis autorizația pot fi cercetați conform prevederilor art. 321 Cod Penal – Falsul intelectual, prin acordarea autorizației de construire înregistrată cu nr. 45 din 11.04.2017 la Primăria Comunei Limanu, emisă pentru executarea lucrărilor de construcții privind Amplasare stație fixă telefonie mobilă și branșament electric prin viciu de procedură. Art. 321 Noul Cod Penal – Falsul intelectual – Falsuri în înscrisuri – CAPITOLUL III (1) prevede că “Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”.

De asemenea, avizele de la Mediu și Direcția de Sănătate Publică s-au dat cu mențiunea că s-a analizat documentația oferită de beneficiar – care nu este atașată la dosar – și cu asumarea răspunderii de către beneficiar. Cu alte cuvinte, beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru sănătatea și viața celor care locuiesc în acea zonă, dar și pentru sănătatea și viața turiștilor. Vecinii au depus la Primăria Comunei Limanu notificarea înregistrată cu numărul 7380 din 29.05.2017 prin care și-au exprimat încă o dată dezacordul față de amplasarea antenei GSM în imediata apropiere a locuințelor lor. Practic, pe ei nu i-a întrebat nimeni dacă vor să fie prăjiți de antena înaltă de 30 de metri care le-a fost amplasată în vecinătate, iar Direcția de Sănătate Publică și APM Constanța le-au decis soarta, considerând că antena GSM nu reprezintă niciun fel de pericol pentru sănătatea și viața lor. Vecinii afectați de prezența antenei GSM nu au văzut niciun cercetător care să fi ajuns la fața locului în ultimul an, pentru a face vreo documentație pe baza căreia autoritățile de la Constanța au dat avizele. Poate doar răspunderea asumată de beneficiar contează în astfel de situații, deși ar fi de anchetat această speță, cel puțin dacă luăm în considerare faptul că avizele de la Mediu și de la Direcția de Sănătate Publică se obțin mult mai greu pentru o simplă gogoșerie, care nu pune în pericol viața nimănui decât dacă explodează.

Procurorul care a preluat cazul ar trebui să constate în cel mai scurt timp situația de fapt, printr-o simplă studiere a dosarului aflat la Primăria Comunei Limanu, apoi să deschidă urmărirea penală in rem. Pe de altă parte, chiar dacă legislația românească nu permite unei instituții să-și anuleze propriile documente, funcționarii primăriei care au făcut posibilă emiterea autorizației de construire cu încălcarea legii 50/1991 se pot disculpa în acest caz, alăturându-se părţilor vătămate, după constatarea lipsei documentelor de la dosar, anterior emiterii autorizației de construire, deci contrar prevederilor legale. Edilul ar putea să-și demonstreze bunele intenții şi să stopeze construcția, printr-o acțiune în instanță, cerând Ordonanță Președințială pentru încetarea lucrărilor, până la soluționarea cauzei pe fond. Funcţionarii care au greşit ar putea invoca necunoașterea legii.

În urma acțiunii pe fond în instanță se poate obține anularea documentului emis prin fals intelectual, cu încălcarea Legii 50/1991 – respectiv a Autorizației de Construire nr. 45 din 11.04.2017, emisă pentru executarea lucrărilor de construcții privind Amplasare stație fixă telefonie mobilă și branșament electric și dispunerea revenirii deîndată la starea inițială, adică demolarea antenei GSM. Acest lucru se va putea întâmpla dacă autoritățile și instanța vor acționa cu celeritate, pentru respectarea prevederilor legale, pentru a salva victimele.

Pentru mai multe detalii puteți contacta Primăria Comunei Limanu, pentru a cere explicații în legătură cu autorizația de construire înregistrată cu nr. 45 din 11.04.2017.”

ARHIVĂ: CHILIPIR: Orange, profit de 2,5 miliarde euro în 7 ani. Câte relee NEAUTORIZATE sunt exploatate GRATUIT?